Interims VD & Företagsledning

Låt oss hjälpa dig hitta en stark interimschef inom företagsledning.

Företagsledningen har ett stort ansvar. De är dessa personer som styr vart det metaforiska skeppet ska segla och hur man ska ta sig dit. Detta ställer höga krav på personerna som arbetar inom företagsledningen och de har stor press på sig att ta rätt beslut. Dessa beslut påverkar trots allt hela verksamheten.

En interimschef inom företagsledning kan fylla flera olika arbetsroller. De kan hoppa in som VD för att täcka upp en avgång med kort varsel, ansvara för en avveckling av företaget, komma in för att förbättra affärsresultatet eller ta sig an någon helt annan utmaning. Företagsledningen består naturligtvis inte bara av en VD. Vi arbetar med alla roller i ledningsgruppen, AO-chefer, Regionschefer, Divisionschefer eller liknande.

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimchef
Är du konsult och vill gå med i nätverket? Anmäl dig här

Exempel på roller vi tillsätter: CEO, VD, Managing Director, AO-chef, Regionschef, Divisionschef, C-level, CTO, CFO, CIO, CMO, CXO mm.

Många fördelar med att anlita en interimschef inom företagsledning

Den vanliga rekryteringsprocessen passar oftast inte riktigt när du vill fylla en arbetsroll inom företagsledningen på ett snabbt sätt. Att få ut annonser, gå igenom alla svar, hålla i ett flertal intervjuer innan du slutligen väljer ut en person som kanske eller kanske inte kommer att lyckas kan ta flera veckor eller månader med traditionell rekrytering.

Genom att istället ta in en interimschef ökar du inte bara chansen att uppdraget blir lyckat, det går dessutom mycket fortare. Anledningen till att det går snabbt är enkel. Vi har påbörjat vårt arbete långt innan du tar kontakt med oss för första gången. Sedan starten har vi sakta men säkert byggt upp ett nätverk med duktiga konsulter, chefer och ledare inom ett flertal olika branscher och arbetsområden. Vi har även valt att fokusera på just dessa personer, människor som är befattningshavare och arbetar i ledningsroller. När du hör av dig till oss och beskriver ditt problem så har vi oftast flera personer som vi vet kan lösa utmaningen på ett framgångsrikt sätt.

Rent praktiskt går vår process ut på att du hör av dig till oss och därefter går vi tillsammans igenom vad det är du och ditt företag behöver. Utmaningarna vi ställs inför kan se ut på otaliga sätt, från att ta över stafettpinnen från den tidigare VD:n till att hjälpa till med en stor affär. Gemensamt tar vi fram både en kravprofil och en uppdragsbeskrivning som därefter används för att hitta rätt person till jobbet. Det tar bara några dagar, därefter presenterar vi två till tre kandidater som vi tror starkt på. Genom åren har vi utfört mängder av framgångsrika uppdrag åt våra kunder. Behöver du också hjälp? Tveka inte att höra av dig till oss!

Så här kan en process se ut, från start till mål på 2-3 dagar!