Vi har ingen kostnad för att hitta kandidater för aktuell interimsroll. Endast konsultens arvode debiteras för faktisk arbetad tid. Endast i det fall konsulten övergår till en anställning debiteras ett arvode som minskar desto längre hyresperioden löpt.