Våra samarbetspartners 2020-05-14T10:22:10+02:00

Våra partners
Vårt nätverk har alla olika unika kompetenser som kan bidra till våra kunder och konsulter på olika sätt. Tack var dessa har vi kunnat växa under åren och tillfört värde till våra kunder och konsulter! Några av våra partners finner du nedan.

Agentum är Nordens första, enda och ledande företag inom referensrekrytering. Agentum har ett nätverk med över 1 800 handplockade personer – agenter – inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Nova är ett talangnätverk som via olika aktiviteter sammanför kunder med potentiella talanger till traineeprogram eller rekrytering. Universum arbetar med att utveckla kunders Employer Branding.

Chamber group är Sveriges ledande nätverk för erfarna Vd:ar och personer med lång erfarenhet av styrelse- och bolagsledningsarbete.
Chamber Groups medlemmar finns alltid tillhands för våra konsulter för stöd och rådgivning i komplexa eller specialiserade frågor samt för interimsuppdrag.

Styrelsebalans arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser och i ledningsgrupper. Medlemmarna i Styrelsebalans är kompetenta kvinnor som uppfyller höga krav och har genomgått personlig intervju med godkända referenser.

Cool Company Skandinavien AB är ett egenanställningsföretag som förenklar och effektiviserar administrationen för konsulter och frilansare att fakturera utan eget företag. Om en konsult vill slippa hantera bokföringen, jobba med ansvarsförsäkring och förenkla den egna administrationen är Cool Companys bidrag värdefullt. Ring oss så berättar vi mer om vad detta innebär för dig som konsult!

Chamber Business Networks – Think-Tanking for Business Leaders, är ett nätverk för ledare i svenskt näringsliv där du som sitter i ledande befattningar kan få träffa andra likasinnade och utbyta erfarenheter. En investering i ledarskap kunskap och know-how som stärker företagets konkurrenskraft och din verksamhet.

Senior Advisers (SA) har funnits i mer än 40 år med ett 20-tal medlemmar vilka verkar inom näringsliv och offentlig verksamhet. Samtliga medlemmar har bred och djup operativ erfarenhet i chefspositioner inom ett flertal industrisegment både inom svenska och internationella företag.
Senior Advisers erbjuder konsulttjänster inom rådgivning, internationalisering, interimsresurser samt karriärstöd till individer. Det som skiljer SA från traditionella konsulter inom verksamhetsstyrning är deras operativa erfarenhet. Där andra ger råd baserat på modeller och verktyg visar SA vägen baserat på erfarenhet, SA har varit där, och SA har gjort det tidigare. Baserat på kollektiv erfarenhet har SA bland annat utvecklat Tillväxtgeneratorn™ en metodik och process för tillväxt.

Chefsassistenterna i Stockholm bildades redan 1964 och verkar som ett nätverk för assistenter på ledningsnivå. Syftet med föreningen är att vara ett stöd för varandra då yrkesrollen ofta är ganska ensam. Föreningen anordnar en rad varierande, nätverkande aktiviteter där alla medlemmar är välkomna att delta – allt från företagsbesök och föreläsningar till kulturella arrangemang och resor. Med jämna mellanrum genomförs mentorprojekt och löneenkäter som medlemmarna får ta del av. Föreningen har idag ca 95 medlemmar från nära 80 företag.

AddAge är nätverket för erfaren kompetens över 45 år som söker interimsuppdrag eller nytt jobb. AddAge har drygt 2.300 medlemmar på sociala medier och snart 800 matchningsbara kandidater i förmedlingen AddAge Match. AddAge erbjuder företag matchad kompetens för snabb tillsättning i Sverige.

Scandinavian Executive har även ett etablerat nätverk med alltifrån affärsbanker till juridiska rådgivare, skatterådgivare och revisionsbyråer som vi kan förmedla till kunder om behov uppstår. Via våra partners kan vi erbjuda mängder av tjänster när behov uppstår i verksamheten.