Våra medarbetare

Michael Gabrielsson

Partner och delägare

Michael har en bakgrund som säljkonsult, 30 års erfarenhet från försäljning, ledningsgrupp, VD och säljchef inom media, utbildning och andra professionella tjänster.

Fredrik Nilsson

Partner och delägare

Fredrik är en senior konsult som arbetat med ledarutveckling, haft flera olika ledande befattningar och startat och drivit bolag inom bland annat media. Han är skicklig på att förstå värde för uppdragsgivare och har djup förståelse för rollen som interimskonsult.

Ingemar Wallin

Partner och delägare

Ingemar har erfarenhet från ledande roller som HR-direktör i flera börsnoterade, internationella koncerner. Han har erfarenhet från Executive Search och interimsbranschen sedan flera år tillbaka.

Magnus Uvhagen

VD, Partner och delägare

Magnus är aktiv som interimskonsult inom Ekonomi och Ledningsfunktioner. Han har en bakgrund från flera stora svenska bolag där han varit CFO, vVD, och ansvarig för förändringsprojekt.

Joakim Karlsson

Kundrelationer – TM

Joakim tar första kontakterna med kunderna och inleder dialog om behov. Han har ett långt förflutet inom TM och besöksbokning samt kundvård.

Per Clingweld

Rådgivare Marknad

Per ansvarar för marknadsföring och innehåll på vår hemsida. Han har en lång bakgrund från arbete med digital marknadsföring och talangnätverk.

Anne Sofie Eriksson

Support och admin

Anne Sofie har arbetat med administration, support och arbetsprocesser under många år. Hon översätter till och från Engelska, redigerar texter och arbetar även som fotograf.