Vår process

Scandinavian Executives sökning för att fylla din position började långt innan ert behov uppstod. Vi bygger vårt nätverk hela tiden med kvalificerade och kompetenta interimskonsulter. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er! Det gör att ni med kort varsel kan få assistans med management-hjälp, projektledning eller vilken exekutiv/operativ roll som ert företag eller organisation kan tänkas behöva fylla. Oavsett om uppdraget gäller att driva förändringsarbete, genomföra omstruktureringar, kostnadseffektiviseringar, tillfällig förstärkning eller att ersätta en position.

Så här kan en process se ut:

En ytterligare möjlighet är att senare komma överens om att anställa personen och stänga interimskontraktet. Arvodet för detta går ner ju längre ni har hyrt, vi beskriver gärna mer om detta!

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater. 

Hela processen tar mellan 1-3 arbetsdagar.

Tips till kunden:

Transparent information om

  • rollen
  • förväntningar
  • övergripande strategi-målsättningar och
  • förutsättningarna inom organisationen

Detta ökar chansen att vi letar efter rätt profil som matchar uppdraget.

Tips till konsulten:

En tydlig profil och CV som visar vad du kan bidra med och vilka roller som passar samt snabb återkoppling när en förfrågan kommer gör att du har större chans att få ett lämpligt uppdrag! 2-3 sidor långt är att föredra, den som läser vill snabbt få en överblick över vem du är och vad du kommer att bidra med.