Var finns kvinnliga interimschefer?

Var finns kvinnliga interimschefer?

2020-03-16T18:42:32+02:00

Vårt nätverk innefattar många kompetenta och erfarna kvinnliga interimschefer. I vår databas är fördelningen av män och kvinnor ungefär jämn. Vi arbetar alltid kompetensbaserat och väljer den bästa konsulten för uppdraget.