Vi välkomnar en ny kollega, Fredrik Nilsson, som började hos oss den 1 december!

Fredrik har en bred bakgrund inom försäljning och har hjälpt ledningsgrupper och ledande befattningshavare inom områden som media,
säkerhet, fastighet, bank och finans. Han har haft flera ledande roller som VD, försäljningschef och styrelseordförande.

Fredrik kommer att ha kontakt med både kunder och konsulter och vi ser fram emot ett gott samarbete!