Om tex personliga motsättningar skulle uppstå under uppdraget kan avtalet brytas med en månads uppsägningstid. Vi gör självklart om processen att hitta ersättare utan kostnad.