Scandinavian Executive » Utbud » Interimschef HR

Interim HR-chef

Vi hjälper dig att hitta branschens mest erfarna Interim HR-chefer

Att få in en kompetent och erfaren interim HR-chef kan göra stor skillnad, oavsett om det handlar om ett tillfälligt projekt eller en längre lösning.

Vare sig du har ett behov att tillsätta en interim HR-chef eller HR‑direktör, så vet vi att du ställer höga krav på den kandidat du eftersöker. Vi på Scandinavian Executive kan hjälpa dig att hitta seniora interimschefer med erfarenhet av att leda en HR‑organisation och att driva såväl operativa som strategiska HR‑frågor.

 

Vi förstår att din tid är värdefull och att du säkert har ett behov av att tillsätta rätt person snabbt. Av den anledningen är vår vår rekryteringsprocess både enkel, snabb och träffsäker. Som ett första steg tar du kontakt med oss och berättar närmare om ditt företags verksamhet, ert behov samt vilka problem ni står inför.

Exempel på roller vi tillsätter

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Vi har tillsatt interimschefer inom HR och på ledningsgruppsnivå sedan 2015

Vi på Scandinavian Executive har samlat många duktiga ledare med spetskompetens inom personalledning, organisationsutveckling och andra närliggande områden. Genom att lyssna på era behov och krav kan vi matcha er med en person som passar er perfekt.

Våra interna HR-chefer är tillgängliga med kort varsel och erbjuder våra kunder flexibilitet att snabbt få tillgång till specialistkompetens vid olika tidpunkter i organisationens livscykel. En interim HR-chef är redo att kliva in när som helst när ert företag står i en angelägen situation eller omedelbart behöver ta itu med en strategisk fråga:

 

    • Överbrygga en lucka: att täcka en oväntad vakans eller medan du väntar på att permanent HR-personal ska starta
    • Under förändring: att hantera en omorganisation eller ett förändringsprojekt
    • Stödja tillväxt
    • Krishantering
    • Förbättra affärsresultat

 

Vi har valt att enbart fokusera på att tillhandahålla kompetenta chefer på ledningsnivå. Genom åren har vi byggt upp ett nätverk med över 4000 chefer och ledare som är experter inom flera olika affärsområden och med erfarenhet från mängder av branscher och marknader. När vi tillsammans har kommit fram till en kravprofil och ett uppdrag tar det endast 1-3 dagar för oss att presentera 3 lämpliga kandidater för er. All kontakt med oss sker dessutom konfidentiellt och utan några startkostnader.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss