Scandinavian Executive » Utbud » Interims VD & Företagsledning

Interim VD & Företagsledning

Låt oss hjälpa dig hitta en stark interimschef inom företagsledning

En interimschef inom företagsledning kan fylla flera olika arbetsroller.

En interim VD är en injektion för ett specifikt projekt eller uppgift och är ovärderligt när verksamheten står inför en förändringsresa, en utmaning eller sjukfrånvaro. Vi på Scandinavian Executive kan hjälpa dig att hitta en kompetent interim VD med erfarenhet av att leda.

 

Vi tror på enkla och effektiva processer utan krångel och vi arbetar med ett mycket kvalificerat urval som består av över 4000 konsulter. Därför har vi lagt stor vikt vid att göra vår rekryteringsprocess både enkel, effektiv och träffsäker. Vid kontakt med oss går vi igenom förutsättningarna för att effektivt kunna möta ert behov, målbild samt för att förstå de utmaningar ni står inför. Inom loppet av 1-3 dagar presenterar vi cirka 3 lämpliga kandidater för uppdraget i fråga. Uppdraget hanteras dessutom konfidentiellt och helt utan startavgifter.

Exempel på roller vi tillsätter

Vår Process

Rent praktiskt går vår process ut på att du hör av dig till oss och därefter går vi tillsammans igenom vad det är du och ditt företag behöver. Utmaningarna vi ställs inför kan se ut på otaliga sätt, från att ta över stafettpinnen från den tidigare VD:n till att hjälpa till med en stor affär.

Den vanliga rekryteringsprocessen passar oftast inte riktigt när du vill fylla en arbetsroll inom företagsledningen på ett snabbt sätt. Att få ut annonser, gå igenom alla svar, hålla i ett flertal intervjuer innan du slutligen väljer ut en person som kanske eller kanske inte kommer att lyckas kan ta flera veckor eller månader med traditionell rekrytering. 

 

Genom att istället ta in en interim VD ökar du inte bara chansen att uppdraget blir lyckat, det går dessutom mycket fortare. Anledningen till att det går snabbt är enkel. Vi har påbörjat vårt arbete långt innan du tar kontakt med oss för första gången. Sedan starten har vi kontinuerligt och med stor noggrannhet byggt upp ett nätverk med duktiga konsulter, chefer och ledare inom ett flertal olika branscher och arbetsområden. Vi har även valt att fokusera på just dessa personer, människor som är befattningshavare och arbetar i ledningsroller. 

 

Genom åren har vi utfört mängder av framgångsrika uppdrag åt våra kunder. Behöver ni också hjälp? Vi kan hjälpa er med träffsäker matchning av en interim VD!

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss