Interim till projekt

Säkra framgång i förändringar!

Våra interimskonsulter bidrar inte bara till roller och går in i befattningar i bolaget, ofta är konsulterna med och driver projekt, implementering eller förändring.

Om ett projekt eller förändring skall bli framgångsrikt behövs dedicerade och kompetenta förändringskonsulter. Ingen intern politik eller jakt på befattningar samt karriär gör också att en konsult kan vara mer opartisk i sina kontakter internt och fokusera på uppdraget och prioritera rätt insatser. Affärssystem, CRM, ERP, HR-system eller liknande implementeringsprojekt brukar också tjäna på att använda konsulter som ”varit med förut” och som kan bidra med erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt.

PMO – Program Management

Vid större förändrings och transformationsprojekt är en samlande kraft och överblick viktigt för framgång. Bemanna ert PMO med proffs!

Konsulterna i vårt nätverk kan gå in som huvud eller delprojektledare och jobba med koordinerande insatser via ett effektivt PMO. Vi genomför projekt både nationellt och internationellt och tempot i förändringsarbetet eller transformationsprogram ökar markant samt skapar mer bestående resultat med proffsig bemanning. Vi hjälper er att välja rätt konsult för detta.

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss