Interim först - Anställ sedan

Minimera risken för felrekrytering

Många företag väljer att inleda samarbetet med ett interimsuppdrag och tar efter några månader beslutet att övergå till en fast anställning.

Bägge parter har då lärt känna varandra och risken för en felrekrytering minimeras. Ett rekryteringsarvode baserat på ”månadslön” utgår då retroaktivt och nivån baseras på hur lång hyresperioden varit. Ju längre ni har hyrt konsulten som interim, desto lägre blir ert rekryteringsarvode vid anställning.

Plus olika roller som projektledare, specialister eller förändringskonsulter.

Rekrytering av interimskonsult - Vad händer om uppdraget övergår till en anställning?

  • Under uppdragets första 6 månader
  • Motsvarande 3 månadslöner i rekryteringsarvode
  • Efter 6 men innan 9 månader in på uppdraget
  • Motsvarande 2 månadslöner i rekryteringsarvode
  • Efter uppdragets första 9 månader
  • Motsvarande 1 månadslön i rekryteringsarvode

*Ovanstående ersätter eventuell klausul om uppsägningstid, normalt 1-3 månader, och gäller direkt från och med dagen anställning påbörjas

** Bruttolön per månad

*** Moms tillkommer

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Kontakta oss