Scandinavian Executive » Utbud » Interim CFO/Ekonomichef

Interim Ekonomichef

Interim Ekonomichef – Erfarna interimskonsulter på ledningsnivå

Ekonomi är en av de viktigaste delarna inom ett företags verksamhet. När ekonomin krisar så påverkar det allihop, från den vanliga personalen hela vägen upp till VD och ägare.

Detta ställer höga krav på de personer som arbetar med företagets ekonomi, både i ledande och operativa befattningar. Om en ledningsfunktion eller annan verksamhetskritisk ekonomifunktion slutar med kort varsel eller inte längre kan utföra sitt arbete behöver företaget snabbt ta in en ersättare. Vi kan hjälpa till med att plocka in rätt interim ekonomichef till din verksamhet.

Idag är det viktigare än någonsin med effektiva och okomplicerade processer. Vi på Scandinavian Executive arbetar med ett kvalificerat urval som består av över 4000 interimskonsulter. Som ett resultat av detta är vår rekryteringsprocess såväl enkel, snabb som träffsäker. Vid kontakt med oss går vi igenom alla förutsättningar för att bäst kunna tillgodose ert behov, målbild samt skapa en förståelse för de utmaningar ni står inför. Inom 1-3 dagar presenterar vi cirka tre lämpliga och kvalificerade kandidater för uppdraget. Ni kan känna er trygga med att uppdraget hanteras i förtroende och utan några startkostnader.

Exempel på roller vi tillsätter

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

 

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Vi hjälper dig hitta rätt ekonomikonsult

Som du märker kan en interimskonsult hjälpa till vid flera olika situationer. Detta ställer inte bara höga krav på själva ekonomikonsulten utan även på oss. Det är trots allt vårt jobb att matcha rätt person till rätt uppdrag, något vi har blivit väldigt duktiga på.

Rollen innefattar oftast, förutom ekonomi och verksamhetsstyrning, även strategisk affärsutveckling, analys av förvärv eller avyttring, deltagande i eventuell börsnotering och ansvar för verksamhetsfinansiering. Ledarskapserfarenheten täcker alla vanligast förekommande underliggande funktioner såsom exempelvis Redovisning, Controlling, Skatt, IT, Risk, Investor Relations och HR. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell verksamhetsstyrning och har ofta haft det direkta ansvaret för det noterade bolagets Investor Relations. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, väldigt ofta med en MBA som påbyggnad.

 

Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i rollen som CFO och har många lyckade uppdrag genom åren. När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och krav på kandidaten.

Branscherfarna konsulter med vana av interimsuppdrag som CFO/Ekonomichef

Våra konsulter har en gedigen erfarenhet från alla delar av näringslivet eller offentlig sektor. Många av dem har hunnit med ett stort antal interimsuppdrag och vet hur det är att kunna komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem inom några få dagar.

Många av våra uppdragsgivare efterfrågar konsulter med mer kvalifikationer och erfarenhet än vad som normalt krävs för den permanenta rollen. Detta för att de ska kunna ”hit the road running” och för att passa på att ”tanka av” våra konsulters kunskap, idéer och eventuellt nya sätt att arbeta på. Vi har ett gediget system för att kvalitetssäkra våra konsulter och har väldokumenterade mallar för alla steg i processen för att säkerställa rätt matchning gentemot ditt behov. Vi på Scandinavian Executive har 100-tals kvalificerade konsulter för chefsroller inom ekonomi- och finansfunktionen med 10 till 25 års erfarenhet och som på kort varsel och med stor säkerhet kan ta sig an uppdraget.

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Rekryteringsprocessen

1.Uppdragsbeskrivning och målbild

Kravprofil, uppgift, roll, erfarenheter, kulturen. Bör och skall-krav tas fram, nuläget och målbild

2.Kandidatsökning och kvalitetssäkring

Vi letar i vårt kvalitetssäkrade nätverk och undersöker tillgänglighet samt prisbild enligt målsättning

3.Intervjuer och kontroller tillsammans med kund

Anlita interim

Frågor och svar om interim CFO/Ekonomichef

Vad gör en interim CFO/Ekonomichef? En CFO eller Ekonomichef är en viktig medlem i verksamhetens ledning, oavsett storlek på företag. Rollen innefattar oftast, förutom ekonomi och verksamhetsstyrning, även strategisk affärsutveckling, analys av förvärv eller avyttring, deltagande i eventuell börsnotering och ansvar för verksamhetsfinansiering.
Vilken erfarenhet och utbildning har en interim CFO/Ekonomichef? Våra CFO konsulter har erfarenhet från att vara direkt business partner med CEO/ VD. Ledarskapserfarenheten täcker samtliga vanligast förekommande underliggande funktioner såsom exempelvis Redovisning, Controlling, Skatt, IT, Risk och HR. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell verksamhetsstyrning. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, ofta en masterexamen.
Hur kan en interim CFO /Ekonomichef hjälpa min verksamhet? När ert behov av kompetens och erfarenhet är akut kan vi tillhandahålla lösningen i form av en mycket kompetent konsult med erfarenhet från att komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem med extremt kort ledtid. Ni kan passa på att utnyttja våra konsulters unika kompetenser inom områden där ni kanske inte besitter tidigare erfarenhet från, exempelvis avyttring av verksamhet, implementering av nytt stor affärssystem eller varför inte en börsnotering?
När bör jag välja att hyra in en interimschef till vår ekonomifunktion? Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt ökat behov av en resursförstärkning eller projektledning – kontakta oss hör kostnadsfri rådgivning.
Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad CFO/Ekonomichef? Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.
Vad kostar det att hyra en interimschef? Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapportering som sker månadsvis.

Kontakta oss

    Group 398
    Fredrik Nilsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar