Erfaren expertis efterfrågas

Även om osäkerheten inom vissa branscher är stor, vad det gäller den allmänna utvecklingen och de nödvändiga intäkterna, så finns det verksamheter med ökat behov eller som nu återhämtar sig.

Bland vissa kunder kan vi skönja en viss optimism samtidigt som vi också tar emot önskemål om support för att finna erfaren expertis på omstrukturering, optimering och förändring i verksamheten.

 

Uppdrag som produktionsledare för skyddskläder

Ett exempel är en verksamhet som ställt om sin produktion för att tillverka skyddskläder till vården. Du kan läsa mer om det uppdraget bland aktuella case och även ansöka om du känner dig manad.

 

Skickliga konsulter tillgängliga nu

Vi vill uppmärksamma dig på att vi har en god tillgång på kompetenta konsulter inom de allra flesta yrkesområden – färdiga för omedelbar start berättar Ingemar Wallin.

Efterfrågan på förändringsledare och projektledare för omstrukturering ökar markant i dessa tider – Vi kan leverera dessa profiler med precision och mycket kort leveranstid.

Hör av dig till oss du vill bolla tankar och idéer kring ett eventuellt behov.

Vi svarar snabbt, dygnet runt.

Ring 010-330 52 50

Mail: ingemar.wallin@scandinavianexecutive.se