På Scandinavian Executive ser vi att allt fler av våra kundförfrågningar rör behovet av att fylla en lucka som orsakats av en försenad rekryteringsprocess. Att rekryteringsprocesser ofta drar ut på tiden är naturligtvis ingen nyhet. Det som är nytt är att företagsledare och styrelser allt oftare tar in interimchefer för att köpa sig tid och handlingsutrymme. Med vårt nätverk av hundratals skickliga konsulter kan vi hjälpa till.

Det finns ett antal tunga argument för dig som ansvarig chef att ta in en interimchef i sådan situation, och jag tänkte här lista några av dem:

1. Du behöver inte nöja dig med näst bästa kandidaten!

Vid rekrytering av ledningspersoner och andra nyckelposter i en organisation kan varje felrekrytering bli extremt kostsam. Med en interimchef på plats kan du kosta på dig att vara kräsen, grundlig och specifik i dina önskemål när Executive Search- eller rekryteringsfirman presenterar sina kandidater.

2. Du dukar bordet för den nya chefen!

Interimchefen kan ta tuffa beslut eller driva nödvändiga förändringar så att de redan är på plats när den nya rekryteringen tar vid på sin post. På så sätt snabbar du ytterligare upp din organisations förändrings- eller utvecklingsarbete.

3. Du maximerar möjligheterna att få till en smidig övergång!
Interimchefen kan vid behov gå bredvid och preparera den nyrekryterade nyckelpersonen. Allt för att undvika avbrott i linjearbetet eller i viktiga enskilda projekt – liksom, så klart, för att undvika inaktivitet eller handlingsförlamning bland personal och medarbetare.

4. Du undviker sekundära risker i systemet!

En dubbelarbetande koncernledning, VD, styrelse- eller annan nyckelperson medför både kort- och långsiktiga risker. Med varje lucka som står tom så ökar faran för överbelastning, utbrändhet och bristande leverans i andra delar av organisationen.

5. Du upprätthåller medarbetarnas arbetsmoral i tider av förändring!

Personalen upplever ”business as usual” i deras arbete. Du undviker på detta sätt spekulationer och den krypande känslan av att något är fel bland medarbetarna. Med en interimchef på plats så får du snabbt tillbaka kontinuitet och kontroll samt undviker därigenom att medarbetarna saktar ned på tempot eller börjar söka sig bort, till dina konkurrenter.

Sammanfattningsvis så kan du som ansvarig för en stor organisation alltså köpa dig ett antal viktiga fördelar genom att ta in en interimchef.  

Står din organisation just i begrepp att rekrytera en ledningsperson eller annan nyckelperson i organisationen. Eller pågår det rent av en rekrytering som börjar visa tecken på att dra ut på tiden? Kontakta i så fall oss så får du veta mer om de lösningar som vi kan erbjuda dig under de perioder som du som mest behöver dem.

Kontakta oss på Scandinavian Executive:

Michael Gabrielsson, Försäljningsdirektör,
Scandinavian Executive
michael.gabrielsson@scandinavianexecutive.se
Tel: 0735-038320

Magnus Uvhagen, VD Scandinavian Executive,
magnus.uvhagen@scandinavianexecutive.se
Tel: 0730-858884