Publicerad 2015-06-02 14:11

Länge ansågs interimchefer som en praktisk bemanningslösning i händelse av tillfällig frånvaro eller utdragna rekryteringar. Nu visar senaste ”European interim Report” att bilden av interimchefens funktion fortsätter breddas. Plötslig eller tillfällig frånvaro var den avgörande faktorn i endast vart tionde (8%) interimuppdrag

Istället så är förändringsarbete (32%) samt krishantering (15%) den främsta orsaken till att företag väljer att ta in interimkonsulter. Andra viktiga faktorer var specifik kompetensbrist (15%) eller vid genomförandet av stora projekt  eller andra satsningar (13%).

Vissa skillnader kvarstår
Krishantering är den näst viktigaste anledningen till att ta in en interimchef i Belgien, Tyskland och Italien, alltmedan kompetensbrist ligger bakom många interiminhyrningar i Frankrike.  Även om de primära användningsområdena alltså skiftar något mellan de olika marknaderna så är resultatet tydligt. Interimchefer betraktas – oavsett marknad – i högre grad än tidigare som en erfaren och flexibel resurs. En resurs som kan bidra med konkreta mervärden till en organisations affärsmål, snarare än som en tillfällig bemanningslösning.

Ny bild av interimchefens mervärde/ROI
Mellan raderna kan vi utlösa att det är interimchefens förmåga att överföra kunskaper och erfarenheter till organisationer – liksom faktiska resultat – som är interimchefens verkliga USP.  Det är mot denna bakgrund som vi på Scandinavian Executive som första företag inom vår sektor tillhandahåller alla våra konsulter med operativt stöd i form av specialistkunskaper eller rådgivning inom verksamhetskritiska frågor. På det sättet så kan våra erfarna konsulter tillföra än mer till sina kunder oavsett situation.

För att ta del av undersökningen i sin helhet, ladda ned dokumentet på:
http://www.executivesonline.co.uk/en/about-us/our-credentials/reports/interim-report/