Bakgrund:

Konceptet bygger på att förenkla användandet och kraften i effektiva och operativa KPI för att styra en organisation. Från att vara en komplicerad och tekniskt avancerad process där IT eller andra specialister behövde hantera stora mängder data och göra analysen är det nu möjligt att med ett enkelt och tydligt gränssnitt, direkt i dator/mobil, se väsentliga och operativa nyckeltal för organisationen. Det kan handla om försäljning, lönsamhet, marknadsförändringar eller annan väsentlig ”big data” som behöver göras hanterbar, lätt att kommunicera och operativ.

Bolaget har anställda utvecklingsresurser på plats samt ett antal aktiva partners, tjänsten är under konstruktion och lansering på marknaden är närstående i nästa steg. Ett antal testkunder från olika branscher har haft produkten tillgänglig och olika betalningsmodeller har använts.

Målet är att snabbt etablera bolaget med 2-3 köpande kunder och paketera erbjudandet på ett affärsmässigt sätt för framtiden.

Vem är du som kan ta det här steget?

  • Egen erfarenhet av ”start-up” och förmåga att lösa utmaningar som dyker upp.
  • Självständig, drivande som person med hög kapacitet.
  • Entreprenörsanda, kombinera risktagande och leverans med affärsmässighet.
  • Säljerfarenhet och förmåga att sälja idéer och koncept till krävande kunder.
  • Kunskap att utforma prismodell för en ej etablerad produkt.
  • Förmåga att kunna pitcha idéer till olika intressenter.
  • Erfarenhet att kapitalanskaffning och kontakter med PE-bolag
  • Erfarenhet från Qlikview och liknande system – förståelse för vad konceptet kan tillföra och förenkla.
  • Gärna bakgrund från ledande kommersiella befattningar och förståelse för vad konceptet innebär för olika typer av bolag, alternativt en bakgrund från konsultföretag med liknande inriktning

 

Praktiskt:

Tillsättning: asap

Omfattning: 50-100% möjligt – tbd

Interimsuppdrag cirka 3-6 månader, därefter möjlig anställning med incitamentsprogram.

Ersättning: TBD

Placering: Stockholm – resor förekommer