Kort om rollen:

Produktionschef direkt rapporterande till VD

Organisationen består av ca 180 anställda, kollektivpersonal samt tjänstemän.

5 produktionsområden samt Logistik och Produktionsteknik/underhåll

Skiftgång inom ansvarområdet.

 

Förväntningar/kunskap/erfarenheter på Interim Chef.

Bred och djup erfarenhet av produktion

Tidigare verkat som produktionschef.

Kunskap om Lean Production.

Erfaren ledare inom industriverksamhet

Teknisk bakgrund klart meriterande.

 

Förväntningar/ på Interim Chef – prioriterade uppgifter under uppdraget:

Säkerställa effektiv produktion och leverans av produkter

Utveckla vår ”dagliga styrning” samt införa inom hela organisationen (eget område)

Återstarta/införa 5S

Medverka tillsammans med övriga funktioner för förbättrat lagarbete

Utveckla vårt arbete med Lean Production (Ständiga förbättringar, effektivitet, Standardiserat arbete, ställtider etc)