Scandinavian Executive » Om oss » Samarbetspartners

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Vårt nätverk har alla olika unika kompetenser som kan bidra till våra kunder och konsulter på olika sätt.

Tack var dessa har vi kunnat växa under åren och tillfört värde till våra kunder och konsulter! Några av våra partners finner du nedan.

Group 382

Agentum, Nova och Unversum

Agentum är Nordens första, enda och ledande företag inom referensrekrytering. Agentum har ett nätverk med över 1 800 handplockade personer – agenter – inom svenskt näringsliv och offentlig förvaltning. Nova är ett talangnätverk som via olika aktiviteter sammanför kunder med potentiella talanger till traineeprogram eller rekrytering. Universum arbetar med att utveckla kunders Employer Branding.

Image 20

Chamber group

Chamber group är Sveriges ledande nätverk för erfarna Vd:ar och personer med lång erfarenhet av styrelse- och bolagsledningsarbete. Chamber Groups medlemmar finns alltid tillhands för våra konsulter för stöd och rådgivning i komplexa eller specialiserade frågor samt för interimsuppdrag.

Image 21

Styrelsebalans

Styrelsebalans arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser och i ledningsgrupper. Medlemmarna i Styrelsebalans är kompetenta kvinnor som uppfyller höga krav och har genomgått personlig intervju med godkända referenser.

Image 22

Cool Company Skandinavien AB

Cool Company Skandinavien AB är ett egenanställningsföretag som förenklar och effektiviserar administrationen för konsulter och frilansare att fakturera utan eget företag. Om en konsult vill slippa hantera bokföringen, jobba med ansvarsförsäkring och förenkla den egna administrationen är Cool Companys bidrag värdefullt. Ring oss så berättar vi mer om vad detta innebär för dig som konsult!

Image 23

Chamber Business Networks

Chamber Business Networks – Think-Tanking for Business Leaders, är ett nätverk för ledare i svenskt näringsliv där du som sitter i ledande befattningar kan få träffa andra likasinnade och utbyta erfarenheter. En investering i ledarskap kunskap och know-how som stärker företagets konkurrenskraft och din verksamhet.

Image 24

Senior Advisers

Senior Advisers är ett nätverk av kvalificerade affärsmän och affärskvinnor med beprövad och framgångsrik erfarenhet av operativt ledarskap i Sverige och internationellt. Vi erbjuder konsulttjänster för affärsutveckling, verksamhets- och förändringsledning, internationalisering och karriärstöd till individer och därtill hörande interimsresurser.

 

Vi kan utifrån tidsenliga teorier, modeller och verktyg för verksamhets- och affärsutveckling analysera och ge råd och stöd. Men än viktigare och mer avgörande, så förstår och kan vi hur och med vad omvandla modeller och planer till handling och operativt genomförande för att realisera resultat – vi har varit där och gjort det tidigare.

Image 25

Chefsassistenterna

Chefsassistenterna i Stockholm bildades redan 1964 och verkar som ett nätverk för assistenter på ledningsnivå. Syftet med föreningen är att vara ett stöd för varandra då yrkesrollen ofta är ganska ensam. Föreningen anordnar en rad varierande, nätverkande aktiviteter där alla medlemmar är välkomna att delta – allt från företagsbesök och föreläsningar till kulturella arrangemang och resor. Med jämna mellanrum genomförs mentorprojekt och löneenkäter som medlemmarna får ta del av. Föreningen har idag ca 95 medlemmar från nära 80 företag.

Image 26

AddAge

AddAge är nätverket för erfaren kompetens över 45 år som söker interimsuppdrag eller nytt jobb. AddAge har drygt 2.300 medlemmar på sociala medier och snart 800 matchningsbara kandidater i förmedlingen AddAge Match. AddAge erbjuder företag matchad kompetens för snabb tillsättning i Sverige.

Scandinavian Executive har även ett etablerat nätverk med alltifrån affärsbanker till juridiska rådgivare, skatterådgivare och revisionsbyråer som vi kan förmedla till kunder om behov uppstår. Via våra partners kan vi erbjuda mängder av tjänster när behov uppstår i verksamheten.

Kontakta oss

    Group 396
    Michael Gabrielsson

    Partner och delägare

    Allmänna förfrågningar