Pressmeddelande 2015-09-15:

Tillsättningar av ledande positioner på företag domineras starkt av manliga nätverk. Det hoppas affärsnätverket Styrelsebalans och interimförmedlaren Scandinavian Executive tillsammans förändra i ett nytt samarbete. Avtalet ger Styrelsebalans över 200 medlemmar en naturlig samarbetspartner vid tillsättningar av interimuppdrag på högsta lednings- och styrelsenivå.

Styrelsebalans samlar sedan 2007 många av Sveriges ledande kvinnor inom näringslivet med målet att få fler kvinnor till positioner på lednings- och styrelsenivå, även på temporära uppdrag av interim karaktär.

– Interimbranschen är i detta sammanhang en viktig pusselbit i arbetet med att säkra ett mer jämställt svenskt näringsliv. Med sin erfarenhet och kompetens är våra medlemmar idealiska som interimchefer i ledningsgrupper och som styrelseledamöter, berättar Lena Gustafsson, VD för Styrelsebalans.

– Vi tror att interimuppdrag kommer att bli en allt mer naturlig del av arbetslivet för framtidens ledare. En interimchef kan själv välja när och hur man använder sin erfarenhet av att leda och utveckla organisationer, företagen får en ökad flexibilitet och kan snabbt tillsätta viktig kompetens.

Samarbetet innebär att Scandinavian Executive fortsätter att profilera sig som en förnyare av interimbranschen, en bransch som alltjämt domineras av manliga nätverk.

– Tillgång till den högsta kompetensen, oavsett om det är en man eller kvinna, är idag en överlevnadsfaktor för svenskt näringsliv. Våra kundföretag ligger normalt i framkanten i sin sektor – då krävs det att vi som interimförmedlare har tillgång till 100 procent av den kompetens som marknaden har att erbjuda. Därför är jag väldigt glad över att vi har kunnat ingå i detta samarbete med Styrelsebalans, kommenterar Magnus Uvhagen, VD på Scandinavian Executive.

För mer information, kontakta:

– Lena Gustafsson, VD Styrelsebalans
lena@styrelsebalans.com Tel: 0707-666516

– Ann-Christine Kling, Vice VD Styrelsebalans
anki@styrelsebalans.com Tel: 0703-535597

www.styrelsebalans.se

– Michael Gabrielsson, Försäljningsdirektör  Tel: 0735-038320
michael.gabrielsson@scandinavianexecutive.se

– Magnus Uvhagen, VD Scandinavian Executive AB
magnus.uvhagen@scandinavianexecutive.se   Tel: 0730-858884