Scandinavian Executive växer rekordsnabbt!

Vårt första verksamhetsår har varit minst sagt intensivt. Vi har under året träffat kunder, breddat vårt nätverk av konsulter och kompletterat med nya samarbetspartners. Resultatet har inte uteblivit. Scandinavian Executive har på rekordtid blivit en etablerad aktör på den expansiva interimmarknaden. Vi har löpande fått justera vår omsättningsprognos uppåt för helåret 2016. Detta sker med en mycket hög kundnöjdhet, något vi inte minst kan utläsa i en snabbt växande andel återköp.

Ett stort tack för förtroendet till alla våra kunder och stort tack till proffsigt arbete utfört av våra skickliga interimkonsulter!

Marknadsbild 2016Jag kan också konstatera att den svenska interimmarknaden är inne i en spännande tillväxtfas. Specialistkompetenser, i synnerhet interimchefer med industribakgrund och erfarenhet av produktion samt processer, efterfrågas i allt högre grad. Vi kan också se ett ökande intresse för ledande affärsfunktioner, till exempel affärsområdeschefer eller regionchefer samt på ”specialister” inom till exempel e-handel, digitalisering av verksamheten eller marknadsföring. Efterfrågan på CFO och HR-chefer är oförändrat hög.

Om du eller någon i ditt nätverk passar in på beskrivningarna ovan eller har kontakter med en annan spännande interimprofil, så tveka inte att kontakta oss. Vi vill alltid knyta fler skickliga interimchefer till vårt nätverk. Alla som kan jobba i en ledningsgrupp eller precis intill är vår målgrupp.

”Hyrköp” – en allt mer vanlig modellEn annan trend under året har varit att allt fler kunder väljer att ta in en interimchef för ett specifikt uppdrag samtidigt som man initierar en dialog kring framtida rekrytering. Uppdraget inleds då som ett normalt interimuppdrag varpå rekryteringsarvodet sjunker ju längre hyresperioden blir.

Denna lösning gör att investeringen i ett “hyrköp” både blir än mer prisvärd och att kunden i stort sett helt tar bort riskmomentet som alltid finns vid rena rekryteringar. Att bedöma om en person är lämpad för sitt uppdrag är ju alltid lättare när man arbetat tillsammans en tid. Bägge parter får en tydligare bild av förväntningar och krav.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om denna lösning och hur den kan anpassas efter era behov.

Apropå nätverk så vill jag slutligen slå ett slag för ett Styrelsebalansdagen 14 april där vi deltar samt för möjligheten till egen utveckling via Good Relations, nätverkspotential garanteras.

Allt gott och jag ser fram emot att ses under året!

Med vänlig hälsning

Michael Gabrielsson,
Försäljningsdirektör Scandinavian Executive

Styrelsebalansdagen 14 april: Corporate Reliability: Vem kan man lita på?

För dig som vill hålla dig uppdaterad om de stora frågorna inom näringsliv och samhälle så rekommenderar vi att du deltar på Styrelsebalansdagen 14 april. Evenemanget är också ett perfekt tillfälle att utvidga dina kontaktytor och träffa intressanta personer i vårt nätverk.

På eventet så kommer bland annat Kairos Futures vd Mats Lindgren tala trender. Johan Hakelius, Eva Hamilton och Bo Göran Bodin debattera medias makt. Du får även lära dig vad som händer i en organisation vid en förtroendekris – Christina Hummert från Volkswagen delar med sig av sina erfarenheter. Moderator är Annika Dopping.

Plats Waterfront Congress Center. 14 april 2016, mellan 13.00 – 20.00.

Som medlem i Scandinvian Executives nätverk får du 300 kr rabatt – ange koden ”specialsb 2016”. Mer information och anmälan hittar du här: www.styrelsebalans.se/produkt/styrelsebalansdagen-2016-corporate-reliability-vem-kan-man-lita-pa/

Utbildningar för ett effektivare arbets- och privatliv

Löpande utveckling är viktigt oavsett vilken yrkesroll du har. Under året anordnar Good Relations en serie om 10 utbildningar på olika teman kring arbete, karriär och privatliv. Utbildningstillfällena varvas med dialog, erfarenhetsutbyte och mingel. Du får energi, utökat nätverk och ett öppet forum för att lära och utbyta erfarenheter.

Utbildningarna är förlagda till morgon eller kväll – allt för att de skall kunna köras parallellt med ditt arbete.

För mer information och anmälan, klicka här:  www.goodrelations.se/vara-tjanster/

Vill du ha kontakt, når du oss på Scandinavian Executive här:

Michael Gabrielsson, Försäljningsdirektör,
Scandinavian Executive
michael.gabrielsson@scandinavianexecutive.se
Tel: 0735-038320

Magnus Uvhagen, VD Scandinavian Executive,
magnus.uvhagen@scandinavianexecutive.se
Tel: 0730-858884
www.scandinavianexecutive.se