Scandinavian Executive och AddAge förstärker samarbetet! Vi kommer att ha tillgång till varandras nätverk vid tillsättningar av interimsuppdrag och vid affärer som genereras av respektive part! Vi har redan skapat värde tillsammans på marknaden och ser stora möjligheter framåt!