Scandinavian Executive är glada att presentera ytterligare en stark samarbetspartner i vårt nätverk! Vi kan tillsammans med våra partners erbjuda våra kunder lösningar med en större bredd och kan tillföra kompetens och handlingskraft till viktiga projekt och uppdrag.

Senior Advisers JPG logo

Senior Advisers (SA) har funnits i mer än 40 år med ett 20-tal medlemmar vilka verkar inom näringsliv och offentlig verksamhet. Samtliga medlemmar har bred och djup operativ erfarenhet i chefspositioner inom ett flertal industrisegment både inom svenska och internationella företag.
Senior Advisers erbjuder konsulttjänster inom rådgivning, internationalisering, interimsresurser samt karriärstöd till individer. Det som skiljer SA från traditionella konsulter inom verksamhetsstyrning är deras operativa erfarenhet. Där andra ger råd baserat på modeller och verktyg visar SA vägen baserat på erfarenhet, SA har varit där, och SA har gjort det tidigare. Baserat på  kollektiv erfarenhet har SA bland annat utvecklat Tillväxtgeneratorn™ en metodik och process för tillväxt.

Vi ser fram emot ett givande samarbete med stort kundvärde!