Interim XXXX-chef – vi har lösningen

Här skriver vi bla bla bla om hur viktigt just XXX chefen är och vilka kompetenser och fokusområden som den personen kan hantera…

Sen använder vi ALLA andra funktioner på denna sida igen och igen.

Vi ändrar endast rubriken och texten kring rollen OCH bilden…

Micke

Mikael interim

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimchef

En interimschef inom ekonomi kan snabbt täcka upp ett tomrum som har dykt upp i ekonomiavdelningen. Detta är en av fördelarna med att använda sig av en interimschef istället för att påbörja den långa rekryteringsprocessen. Faktum är att det även är möjligt att använda en interimschef samtidigt som du försöker hitta en permanent lösning. I många fall sköter våra ledare sitt uppdrag på ett så pass framgångsrikt sätt att interimsuppdraget övergår till att bli en fast anställning.

Det är inte bara när en chef försvinner som en interimschef kan hämtas in. Du kan med fördel använda en interimschef inom ekonomi för att utföra olika uppdrag eller ta sig an en specifik utmaning. Det kan till exempel handla om att effektivisera verksamheten, utföra omstrukturering eller implementera nya processer.

Så här kan en process se ut, från start till mål på 2-3 dagar!

Exempel på roller vi tillsätter är till exempel: CFO, Ekonomichef, Redovisningsekonom, Redovisningsspecialist, Controllerchef, Controller, Business controller, Koncernredovisare, Financial eller Business controller, Treasuryspecialist, Investor Relations, Internrevisor och fler befattningar inom ekonomiområdet.

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem

Vi hjälper dig hitta rätt interim CFO

Som du märker kan en interimschef hjälpa till vid flera olika situationer. Detta ställer inte bara höga krav på själva interimschefen utan även på oss. Det är trots allt vårt jobb att matcha rätt person till rätt uppdrag, något vi har blivit väldigt duktiga på. Vi på Scandinavian Executive valde tidigt att fokusera på ett nischat arbetsområde. Vi ville vara experter på att tillhandahålla erfarna chefer med spetskompetens till rätt uppdragsgivare. Idag har vi inte bara hjälpt mängder av företag med alla möjliga utmaningar och problem, vi har även byggt upp ett stort nätverk med över 3000 erfarna och kompetenta ledare och chefer inom flera arbetsroller och branscher.

Vi jobbar alltid nära med våra kunder och interimschefer. Allt börjar med att du tar kontakt med oss, förklarar vilka behov du har och vilka utmaningar ditt företag har ställs inför. Tillsammans kan vi ta fram ett tydligt uppdrag och en kravprofil. Därefter är det upp till oss att hitta passande kandidater. Det är personer som inte bara besitter den erfarenhet och kompetens som eftersöks utan som vi bedömer har det där extra som krävs för att säkerställa att uppdraget slutförs på ett tillfredställande sätt. Dessutom går det snabbt, oftast kan det finnas en person på plats redan efter några dagar. Om du behöver en interimschef inom ekonomi så vet du precis vem du ska kontakta.