Att tillfälligt hyra in en chef med unik erfarenhet och personligt nätverk för att driva förändring, stabilisera, fylla ett tillfälligt gap eller helt enkelt för större flexibilitet, är en trend som under de senaste åren gjort att vår bransch vuxit snabbt, men ännu är det långt ifrån lika accepterat som nere på kontinenten.

Under våren kommer vi att lyfta fram några av interimscheferna i vårt nätverk för att ge allmänheten ett ansikte och göra det lättare att relatera till – både som karriärval och själva rollens vardag.

Först ut är Camilla Sundström, idag anställd som Managing Director på Veidekke, som har många års erfarenhet som VD och ledare i bolag som bland annat Empower Group och Relacom och genom Scandinavian Executive genomfört interimsuppdrag.

Vi börjar med att fråga Camilla vad det var som gjorde att hon valde livet som interimskonsult:
– För mig har det alltid funnits en nyfikenhet att lära nytt och en önskan om att lösa utmaningar och leda förändring. Med interimsupplägget såg jag en möjlighet att kombinera min erfarenhet av företagsledning i förändring med möjligheten att se nya branscher och företag, berättar hon.

På kundens villkor

Camilla jobbade tidigare som konsult och tyckte det var mycket givande men interim var något som föll henne ännu bättre i smaken:

– Jag gillar att jag kan välja att leverera uppdrag mer på kundens villkor snarare än att pusha ett konsultkoncept som inte alltid prickar rätt för kundens behov, fyller hon i.

På frågan om Camilla kan berätta om sitt senaste uppdrag avstår Camilla att nämna vilket bolag det gäller berätta i detalj, då hon menar att det är en del av professionalismen med att vara interimare, men hon ger oss ändå några ledtrådar kring hur det kan se ut:

– Mitt senaste uppdrag var i praktiken väldigt likt mina tidigare. En ny vd behövs snabbt på grund av att tidigare lämnat av olika anledningar, samtidigt vill man genomföra/påbörja någon form av förändring som inte skall avstanna medans rekryteringsprocess pågår. En ny rekrytering kan ju ibland ta upp till ett år, så därför väljer man att ta in mig som interimschef under den perioden, berättar Camilla.

Interimsrollen i praktiken

Vi fortsätter spinna vidare på Camillas exempel och kommer in på vad rollen i praktiken innebär.
– I mitt senaste uppdrag handlade det om att jag behövde sätta mig in i den dagliga verksamheten och säkerställa att kunder och medarbetare fortsatt får det dem behöver, men det fanns också ett behov att ta fram en taktisk kortsiktig plan på snabba förbättringar som krävdes inom ett 1 år men även att ta fram en helt ny strategi för framtiden, alltså 3-5-10 års plan och vision.

Hon kommer in på komplexiteten i hennes dagliga arbete i den här typen av roll:
– Som jag ser det finns det egentligen bara ett sätt att angripa situationen, och det är att omedelbart, inom de första 30 dagarna träffa kunder och medarbetare för att lyssna och förstå deras syn. I min senaste roll fanns det både interna uppdragsgivare och externa kunder så det var minst sagt intensivt. Det är viktigt att träffa medarbetare på alla nivåer för att snabbt bilda sig en uppfattning eller ”ta temperaturen” på verksamheten och medarbetarnas vardag och utmaningar.

Vi ställer en nyfiken följdfråga: Varför tror du företaget valde just dig?
– Hmm, kanske inte jag som ska svara på den frågan, men vad jag tror mig veta är att det var en kombination av mina tidigare erfarenheter och genomförande av uppdrag samt en framsynt styrelseordförande som såg ett värde i att få tillgång till erfarenheter och tillvägagångssätt utanför den egna branschen.

Viktigt med tydliga förväntningar

Vi byter spår, zoomar ut lite, och frågar Camilla om hon har några visdomens ord för vad som är viktigt att tänka på när man kommer in som interim?
– Först och främst tror jag det är viktigt att så långt det är möjligt förstå förväntningarna från uppdragsgivarna. En fråga jag brukar ställa är; när vi sitter här och har uppföljning om 3 månader, 6 månader och 1 år, vad ser du att jag/vi skall ha uppnått då? Förvånansvärt ofta är det inte helt tydligt och klart och då måste man vara beredd att föreslå delmål och slutmål, det vill säga själv driva en tydlig målbild på lång och kort sikt. Det är väl också det som är ett av de fina värden vi interimare kan bidraga med, reflekterar Camilla.

– En annan viktig sak är just att lyssna, hela verksamheten är i regel full av duktiga medarbetare som kan, vet och vill mycket och man får en känsla för vilken kultur som råder, fortsätter hon. Man får även snabbt koll på vilka som just inte kan, vet eller vill. Det i kombination med att våga ha och bilda sig en egen uppfattning och snabbt komma igång är A och O.

Fördelar och nackdelar

Vi ber Camilla utveckla lite kring fördelar och nackdelar med interimsformatet:
– Personligen trivs jag väldigt bra med formatet. Till fördelarna här att jag upplever en slags frihetskänsla. Fastän det i praktiken egentligen inte skiljer sig nämnvärt från att vara anställd som VD, till exempel, så är bara känslan härlig. Men den största fördelen är, som jag nämnde tidigare, glädjen och inspirationen att möta nya människor och utmaningar.

– Baksidan kan vara att det kan bli längre uppehåll mellan uppdrag och det måste vara något som man planerar för framförallt ekonomiskt, fortsätter Camilla. Därför är det viktigt att välja rätt interimföretag om man väljer att ansluta sig till ett sådant. De skall jobba för dig med tanke på den avgift de tar när du är i uppdrag. Så våga ställa krav, håll själv kontakt även under uppdrag och känn efter om de finns där för dig.

Camilla bjuder på en reflektion kring sig själv och framtiden:
– Själv ser jag fram emot när arbetsmarknaden är mer mottaglig och mogen för interimare. Jag upplever att normen är att anställning är bäst och samhället i stort kan inte placera interimare i strukturen. Detta till skillnad från UK eller Nederländerna som exempel, där så kallade contractors, längre fristående konsult på längre uppdrag är mycket vanligare och mer accepterat av näringslivet och samhället i stort.

Tillgång till särskild kompetens när den behövs

Jag väljer själv ibland när så är lämpligt att ta in konsulter eller interimare för att få tillgång till en särskild kompetens, får bra fart på det som ska göras för att sedan kunna implementera på ett strukturerat sätt i ordinarie verksamhet.

På frågan om hur hon själv tänker när hon ska ta in interimare svarar Camilla att hon tittar på kompetens inom önskat område samt bevisad förmåga att arbeta självständigt med framdrift.

Och det blir tydligt för oss när vi pratar med Camilla att hennes uppdragsgivare verkligen uppskattar hennes insats:
– Mina uppdrag har en tendens att gå över i fast anställning vilket väl är ett bevis på att uppdragsgivarna tycker om konceptet och att mina egna behov och drivkrafter passar som interimare.

Hon avslutar med att sammanfatta:
– Så länge det är spännande, något som skall utvecklas eller förändras och jag har mandat att vara med och påverka, så gör jag nytta för företaget och fyller dess behov.

Det är tydligt att Camilla älskar det hon gör och vi är tacksamma för att hon tog sig tiden till den här intervjun, delade med sig från sin verklighet och fortsätter vara en del av Scandinavian Executive.

Vill du också bli del av vårt nätverk av interimschefer? –> Ansök här
Vill du komma i kontakt med oss för att hitta toppchefer som Camilla? –> Kontakta oss här