HR-generalist till privat vårdföretag – Interimsuppdrag med start 1/9 och möjlighet till anställning

Bolaget förstärker sin ledningsgrupp med en ny funktion och söker en erfaren HR-generalist. Uppdragsgivaren är ett familjeägt företag inom vårdsektorn. Ledorden är ansvar, engagemang och kvalitet.

Om rollen: 

Att förstå och koppla företagets affär till personalfrågorna kommer att vara din ledstjärna. Vad är vi bra på? Vilka är våra utmaningar? Vilken är vår nyckelkompetens? Vilka är våra konkurrenter? Hur fortsätter vi att vara en attraktiv arbetsgivare på en glödhet arbetsmarknad?

Du arbetar koncernövergripande och tillhör den strategiska ledningsgruppen som består av VD, verksamhetschef, ekonomichef, affärsansvarig, kvalitetschef och projektledare. Du jobbar nära VD som också är den du rapporterar till. I din roll som HR-generalist agerar du chefsstöd och stöttar våra enheter i hela spannet av HR-frågor. Tyngdpunkten ligger på dagliga operativa frågor såsom rekrytering, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, löne- och avtalsfrågor men du kommer även arbeta med långsiktiga strategiska frågor för att HR-frågorna ska bidra till företagets övergripande affär.

Uppdragsgivaren verkar som vårdgivare inom hemsjukvård och omsorg, framförallt på kvällar, helger och nätter. I verksamheten finns även en mottagning som är öppet för barn och ungdomar på dagtid.

Bolaget har ca 750 anställda som i stor utsträckning är vårdutbildade, många jobbar deltid samt på jourtid. Huvudkontoret finns på södra sidan av Stockholm. Andra delar av verksamheten som du kommer att behöva besöka och arbeta med finns inom Stor-Stockholm.

Din profil

Du har en akademisk examen med inriktningen personalvetare eller motsvarande. Du vill jobba affärsdrivet och värdeskapande med HR. Vi vill att du har minst tre års erfarenhet av att självständigt driva frågor och ge stöd till chefer inom hela HR-området och har förmåga att kommunicera på ett tydligt och förtroendegivande sätt.

Du har flerårig erfarenhet av att självständigt utveckla processer och rutiner. Att vara bollplank och stöd åt chefer och personalsamordnare ska vara något som faller naturligt för dig. Du har hög integritet och har lätt för att samarbeta. Du skapar förtroendefulla relationer och är prestigelös i ditt sätt att arbeta.

Praktiskt:

Placeringsort Stockholm

Heltid 100%

Ersättning TBD

Tillträde 1 september 2018, 6 månader interim, därefter fast anställning för rätt person