André Salamon – erfaren interimskonsult inom ekonomi

André är en erfaren ekonom som jobbat både inom stora koncerner och mindre bolag. Oftast som ekonomichef eller business controller på olika nivåer. Han har jobbat på plats i Sydamerika, Österrike och Schweiz och har nu hunnit se ekonomifunktionen från olika perspektiv. Han har ett industriperspektiv och kan föra en dialog med ingenjörer, produktion, R&D och koppla deras verksamhet till ekonomiska uppföljningen. För några år sedan öppnade han blicken för interim och har varit ute på sina tre första uppdrag tillsammans med Scandinavian Executive.

Privat är han bosatt i ett naturreservat i Saltsjöbaden sedan många år, har familj, katt, hund och brinner för långfärdsskridskor där han är mycket aktiv. André har alltid en karta till hands inför nästa långresa!

Ditt starkaste minne från interimskarriären?

I början av uppdraget som Business Controller för en R&D avdelning hade André ingen erfarenhet av den verksamheten men kunde efter några veckor bidra med inspel och verktyg som verksamheten var oerhört tacksamma för! André lyckades till exempel öppna ögonen för totalekonomi och jämförelsemått inom områden där medarbetare tidigare bara kunnat se sina egna delar av verksamheten.

Specialisterna hade en extrem kompetens inom sitt område, var väldigt drivna personer och spännande att diskutera med i frågor! Ibland fick han frågan: ”Du som är konsult, hur gjorde du på företaget X eller Y?” Kollegorna var mycket nyfikna och öppna för att lära mer av en person som kommer utifrån och som kan tillföra nya tankar och kompetens. Jag kände mig verkligen lyssnad på och respekterad av professionella medarbetare!

Bolaget växte kraftigt både organiskt och genom förvärv. Det fanns en kärna av mycket kvalificerade personer inom ekonomi och business control som behövde fler händer att fördela arbetet på. Det var tydligt att uppdragsgivaren ville ha bra konsulter under tiden som ekonomifunktionen växte och byggdes upp. En kommentar från CFO var att alla rekryteringar kunde ske med ”bästa kandidat” i fokus, eftersom det fanns en interimskonsult på plats som utförde arbetet behövde man aldrig anställa ”second best”.

Tips till kunder som anlitar en interimskonsult?

Lita på förmedlaren och konsulten du valt, magkänsla och förtroende för konsulten kommer att vara grunden för ett bra jobb! Var tydlig med dina förväntningar på personen och uppdraget, ju mer transparent desto större chans att rätt konsult kommer in.

När konsulten är på plats behöver uppdragsgivaren presentera konsulten internt på ett positivt och tydligt sätt, förklara vad uppdraget är och även stötta konsulten vid behov. Om uppdragsgivaren tar sig tid och lyssnar på konsulten löpande lär vi känna varandra bättre, förstår verksamheten och kan ännu bättre prioritera vad som skall göras framåt. En dialog veckovis på 15-20 minuter räcker långt och skapar stort värde!

Tips till interimskollegor som går in i uppdrag?

Kom ihåg att ett uppdrag har en start, en mitt och ett slut! Alla delar är viktiga och ibland kanske det som gör störst avtryck är hur du lämnar uppdraget. Det kan vara jobbigt att hänga kvar de sista veckorna och göra en överlämning men det skall inte underskattas!

Under uppdraget kan du som extern hålla ett perspektiv där du ser verksamheten lite ”från sidan” utan att vara involverad i det interna politiska spelet. Tänk på balansen här och överför dina tankar och idéer kring förbättringar på ett positivt och respektfullt sätt. Om du ger detta skapar du mervärden som kunden kommer att uppskatta!

Ödmjukhet, respekt för kollegorna, din sociala förmåga och positiv attityd hjälper också alltid när du går in i ett uppdrag! Företag består av människor mellan alla rutor och linjer, ibland kommer informella informationsflöden och samarbeten att vara oerhört viktiga för att få saker och ting gjorda. Hur du förstår beslutsprocesserna, både formella och informella, underlättar uppdraget!

Vad har du uppskattat med samarbetet Scandinavian Executive?

Förmedlaren är den som säljer in mig som konsult till uppdragsgivaren. Att ni från Scandinavian Executive har kundens öra och en nära dialog med uppdragsgivaren är viktigt för att vinna affären i första läget! Ni gör stor nytta och ert bidrag till att skapa affären gör att vi konsulter har intressanta uppdrag!

Under uppdragets gång uppskattar jag att ha en löpande dialog och kontakt så att vi snabbt kan fånga upp eventuella frågetecken som uppstår. Hur tycker uppdragsgivaren att det går, är det något som behöver ändras på? Återkoppling är väldigt uppskattat!

Annat du vill hälsa?

 

Interimsuppdrag är spännande, omväxlande och jag ser mycket fram emot nya spännande möjligheter inom området! Det är mycket tillfredsställande att kunna bidra med kompetens och erfarenhet till nya verksamheter och uppdragsgivare!

André finns till hands via Scandinavian Executive, välkommen att höra av dig om ni har ett behov där han, eller någon liknande konsult, skulle kunna bidra!