Vad gör en interimchef?

En interimchef är en erfaren ledare som med kort varsel kan gå in i företag som befinner sig i exceptionella situationer. Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. Ett interimsuppdrag kan också vara början på en anställning. Om bägge parter finner varandra så kan interimsuppdraget övergå till en rekrytering istället. Då med väsentlig lägre risk eftersom företaget är väl bekant för konsulten och vice versa.

Interim ett etablerat koncept

Konceptet Interim Management föddes i 70-talets Holland, introducerades i Storbritannien i slutet på 80-talet och är nu globalt etablerat. Konceptet ses som ett effektivt alternativ till traditionella bemannings-, konsult- och ledningslösningar. Interimbranschens tillväxt drivs av de senaste årens globala finansiella kris som medfört helt nya krav på svenska företag att öka sin agilitet, reducera sina risker och sänka sina kostnader. Rörlighet och anpassningsförmåga har blivit nyckelfaktorer för företagens överlevnad, både vad gäller personaltäckning och kompetensförsörjning.

Scandinavian Executive är en av de större aktörerna på marknaden och har ett stort nätverk av skickliga interimskonsulter som finns tillgängliga för uppdrag under olika delar av året.

Om du vill veta mer

För dig som vill veta mer om hur våra interimschef kan bidra till att uppfylla dina bolagsmål, kontakta oss på 08-5629 3030 eller maila: info@scandinavianexecutive.se