Interimschef offentlig sektor – stat – kommun

Vi kan hjälpa dig hitta interimschef inom offentlig verksamhet

Den offentliga verksamheten skiljer sig från “vanligt” företagande. Här är det hög transparens, offentliga upphandlingar och speciella regler som gäller. En chef som arbetar inom den offentliga sektorn måste ha god kännedom om exempelvis kommunallagen, sekretesslagstiftning och mycket mer. Här är det skattepengar som ska förvaltas och budgetar som ska hållas, en stor skillnad gentemot ett företag som ska vara så lönsamma som möjligt.

Vi på Scandinavian Executive hjälper dig gärna hitta en interimschef inom offentlig verksamhet. Vi är väl medvetna om vilka förutsättningar och krav den offentliga sektorn ställer på en chef. Naturligtvis går vi alltid igenom just era specifika behov för att förstå precis vad det är ni behöver. Detta, i kombination med vår egna djupa kunskap om våra konsulter, hjälper oss hitta lyckade matchningar på ett snabbt och smidigt sätt.

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimchef
Är du konsult och vill gå med i nätverket? Anmäl dig här

En interimschef kan användas inom flera olika områden. Det kan handla om att ni behöver en Interimschef inom vård med sjukvårdsbakgrund som ska utföra en större förändring inom Landstinget. Det kan även handla om att den nuvarande ekonomichefen kommer att försvinna med kort varsel och att en ny ledare behöver finnas på plats så fort som möjligt. Uppdragen och förutsättningarna varierar men vi på Scandinavian Executive är säkra på att vi kan hitta en ny chef till den offentliga verksamheten som passar just er. Vår affärsmodell bygger på kundnöjdhet och det är först när våra kunder är nöjda med interimschefen som vi tar betalat.

Det finns många fördelar med att ta in en interimschef för att slutföra ett projekt eller överse en förändring. Först och främst går det betydligt snabbare att ta in en interimskonsult jämfört med att ta sig igenom hela rekryteringsprocessen.

Så här kan en process se ut

Exempel på roller vi tillsätter: hälso- och sjukvård samt omsorg, Enhetschef, Verksamhetschef, Kommunchef, Avdelningschef. Stat, kommun eller landsting.

Vi har över 3000 konsulter i nätverket

Även om det skiljer sig mellan den privata och den offentliga sektorn så finns det fortfarande många likheter, speciellt när det kommer till vårt arbetssätt. Vi valde tidigt att fokusera på kvalitet framför kvantitet, vilket innebär att vi inte erbjuder ledare inom alla affärsområden utan bara inom vissa. Några av alla de roller vi kan fylla är HR-chef, regionchef och ekonomichef. Genom åren har vi samlat över 3000 kompetenta ledare och chefer med olika egenskaper, kunskaper och kompetenser. Eftersom vi medvetet fokuserar på få områden och samtidigt har en stor personalstyrka har vi blivit väldigt duktiga på att matcha rätt interimschef med rätt uppdrag. Om ni söker en tillfällig chef inom offentlig verksamhet så har du kommit till helt rätt ställe. Hör av dig till oss, vi hjälper dig mer än gärna!