Interim Enhetschef – Näringsliv/Etablering

Vi söker nu en driven, strategisk och modig enhetschef med erfarenhet av etablerings- och näringslivsfrågor.

Näringslivsavdelningens uppgift är att skapa förutsättningar för tillväxt, gott företagsklimat och innovativa mötesplatser där nya idéer formas och nya företag kan starta och där entreprenörer kan förverkliga sina idéer. Vi arbetar med både strategiska och operativa insatser för att möjliggöra att nya företag skapas, att befintliga utvecklas men också att nya företag attraheras och etableras i kommunen.

Totalt arbetar idag omkring 30 medarbetare och fyra enhetschefer med näringslivsfrågorna inom kommunen i både förvaltnings- och bolagsform. Vi förstärker nu organisationen med en femte enhetschef som får ansvar för enheten näringsliv och etablering.

Som enhetschef för enheten näringsliv och etablering har du medarbetaransvar för nio medarbetare som du dagligen leder. Två av medarbetarna nyrekryteras just nu, parallellt med pågående process för rekrytering av permanent enhetschef.

I uppdraget ingår att arbeta med målstyrning enligt kommunens Mål och budget, och de uppdrag som ingår där kopplat till ditt område. Att i kombination med målstyrningen vara tillgänglig och lyhörd för det privata näringslivets möjligheter och utmaningar, är en förutsättning för att lyckas.

Din roll som enhetschef innebär att hantera de strategiska frågorna, men också inom vissa målområden själv ansvara för operativa frågor.

Du ingår i ledningsgruppen för näringslivsavdelningen. Ledningsgruppen består av 5 enheter: projektledning, kommunikation, möten och evenemang, omvärld och innovation och din enhet näringsliv och etablering. Ledningsgruppen leds av näringslivsdirektören, som du också rapporterar till.

Utbildning och erfarenhet

  • Vi ser att du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. (krav)
  • Erfarenhet av näringslivs- och/eller utvecklingsfrågor i en stor organisation, gärna på internationell nivå eller motsvarande. (krav)
  • Erfarenhet av ledarskap (krav)
  • Erfarenhet av strategisk försäljning från privat verksamhet (meriterande)
  • Erfarenhet av att hålla presentationer (meriterande)

Kunskap och kompetenser

  • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska (krav)
  • God kunskap kring hur en offentligt finansierad verksamhet och politiskt styrd verksamhet fungerar (meriterande)
  • Chefskompetens – Resultatinriktad, Ledarskapsförmåga, Beslutsmässig
  • Strategisk, Analytisk (problemlösande) och Tydlig

För att lyckas i rollen behöver du ha arbetat med näringslivs- och/eller utvecklingsfrågor i en stor organisation, gärna på internationell nivå eller motsvarande. Du behöver även ha tidigare chefserfarenhet. Vi ser också att du har en högskoleutbildning eller motsvarande som är relevant för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av strategisk försäljning från privat verksamhet och har god kunskap kring hur en offentligt finansierad och politiskt styrd verksamhet fungerar. Du är van att samarbeta med många aktörer så din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska är mycket god. Du har erfarenhet av att hålla presentationer för både små och stora grupper.

Du behöver vara bra på att identifiera och analysera möjligheter och utmaningar och se samverkan och sambanden där emellan. Samtidigt har du förmåga att tänka övergripande, se och förstå de långsiktiga konsekvenserna av olika beslut. Du har god ledarskapsförmåga och tycker om att leda och arbeta i en roll som ständigt förändras beroende på politikens vilja och omvärldens krav. Du är resultatinriktad, håller tidsramar, planerar och prioriterar enhetens arbete på ett effektivt sätt. Din tydlighet säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.

OM du inte kan själv men känner någon som du tror skulle matcha denna roll får du gärna förmedla ett tips om detta till oss!

God jul och Gott nytt år!