Vi söker en interim Produktionsledare som kan vara med och göra skillnad för vården. Uppdraget avser heltid 100% och löper ca 1-3 månader beroende på utvecklingen och behov av skyddskläder till vården. Start snarast.

Rollen

Bolaget har i mitten av april startat upp tillverkning av skyddsförkläden i plast till vården. Tillverkning av plasten sker i Landskrona och färdig produkt färdigställs genom svetsning och stansning i Jönköping. Produktionen av dessa produkter går nu på 3-skift med målsättning att komma upp i kontinuerlig drift inom kort. Det är 6-7 personer per skift och den övervägande delen av personalen är nyrekryterad/inhyrd.

Efterfrågan av produkterna är enorm och överstiger produktionskapaciteten flera gånger om. Produktionen är i ett tidigt skede och fokus har varit att snabbt få ut mesta möjliga kvantitet. Vi behöver nu optimera och stabilisera produktionen och hitta ett operativt ’normalläge’.

Varje tillverkat förkläde av stor betydelse för att kunna erbjuda våra hjältar i vården den skyddsutrustning de behöver.

Roll

  • Leda och fördela arbetet.
  • Optimera och standardiseras arbetsmetoder för att säkerställa kvalitet och kvantitet.
  • Säkerställa att operatörerna har bästa möjliga förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter (utföra diverse kringtjänster)
  • Återrapportering av tillverkning samt uppföljning av produktivitet och vidta åtgärder vid avvikelser mot förväntat resultat (Performance Management).
  • Kontroll av försörjning av material från systerföretaget i Landskrona samt säkerställa att leveransplan följs. Hålla Orderhantering/Sälj uppdaterad vid förändringar/avvikelser i produktionskapacitet.
  • Vara operativ och kunna täcka upp vid raster och frånvaro.

Praktiskt:

Placering: Jönköpings kommun

Omfattning: Heltid 100% ca 1-3 månader

Arvode: TBD

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater.

Ansökningstiden har gått ut. Du kan ej längre söka detta uppdrag.