PMO, Projektledare eller Förändringsledare

PMO, komplexa förändringsprojekt eller kritiska situationer som uppstår kräver specialister som varit med förut!

Vi har vid flera tillfällen tillsatt konsulter som gått in som Projektledare, PMO eller Förändringsledare. Projektet kan vara en implementering av ett affärssystem,  handla om en förändring inom organisationen, en nystart eller kanske avveckling. Både stora och små projekt, nationella eller internationella kan vi hantera.

Vi kan bemanna PMO som driver flera stora projekt som skapar värde för bolag med komplex struktur och många berörda personer.

Ett antal professionella Förändringsledare finns också i nätverket som med stor vana av komplexa förändringsprojekt kan agera guide och stötta er organisation om det är en omfattande och viktig förändring som skall sjösättas eller som behöver styras tydligt i mål!

Exempel på projekt eller förändringar som våra konsulter har genomfört är till exempel:

 • Förändringsprojekt
 • ISO certifieringar
 • Digitaliseringsfrågor
 • Hållbarhetsrapporter
 • Implementering
 • Kraftig tillväxt
 • Transformation
 • Förvärv
 • Avyttra verksamheter
 • Governance frågor
 • Integrationsprojekt
 • Start-up av nya verksamheter
 • Styrning av verksamheten
 • Hyr en ”entreprenör”
 • Testa nya affärsmodeller
 • Affärsutveckling
 • Flytt av verksamhet
 • Nedläggning
 • Strukturera säljorganisation
 • Risk och Compliance
 • Avveckling
 • Kritiska projekt, ex. GDPR
 • Komplexa problem
 • PMO – projektportföljen
 • Komplexa projekt
 • Enstaka händelser
 • ”Surdegar”
 • Konfliktsituationer
 • Utmana ledningsgruppen

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimchef
Är du konsult och vill gå med i nätverket? Anmäl dig här