Uppdragsgivaren är ett börsnoterat, globalt företag som är konfidentiell.

Omfattning: Interimsuppdrag i 6 månader. Anställning kan bli aktuell om parterna är överens om detta. Start snarast möjligt.

Placering: HQ Centrala Stockholm (resor förekommer)

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater.

Ansökningstiden för detta uppdrag har dessvärre löpt ut. Välkommen att höra av dig för andra aktuella uppdrag.