Vi söker en affärsinriktad End to End Supply Chain Manager för ett 6 månader långt interimsuppdrag med start snarast möjligt.

Uppdragsgivaren är ett industribolag i Kalmar län och är en global leverantör med ca 500 anställda. Bolaget söker en interim End to End Supply Chain Manager. Rollen innebär ett helhetsansvar för customer service, produktionsplanering samt internationell skeppning, dvs. hålla ihop kedjan från beställning till slutlig leverans till kund.

Rollen är nyinstiftad med syfte att få en sammanhållande länk genom denna process för att kunna driva ett strukturerat förbättringsarbete att erbjuda en excellent kundservice. Rollen har det övergripande ansvaret för detta och för att utveckla nyckeltal såsom ledtid mot kund, On Time Delivery, Just In Time osv.

Fokus är också att utveckla organisationsstrukturen och konceptoptimera arbetet med ny norm tillsammans med Customer Project Manager som projektleder stora kundprojekt tillsammans med bolagets Key Account Managers.

Rollen har också handfasta mål som att verka för att minska Operational Working Capital (OWC) och driva kostnadsförbättringar inom sitt område vad gäller ”bundet kapital” som lagerlagda färdigvaror och utstående kundfordringar.

I samband med detta lanseras också ett stort lean-projekt där även hela produktionsplaneringsprocessen ska genomlysas.

Du leder en grupp med tre direktrapporterande chefer och en grupp om ca 30 personer.

Du ingår bolagets ledningsgrupp och rapporterar till VD.

Du:

  • har relevant högskoleutbildning,
  • är affärsmässig och kan driva förändringsarbete i en säljorganisation,
  • har erfarenhet av att utarbeta struktur för effektiv sälj- och orderhantering,
  • har internationell vana/arbetat med export,
  • har förmåga att bryta traditionella mönster och utmana invanda beteenden,
  • kunskap inom automation och/eller reservkraft,
  • behärskar MS office paketet och flytande Engelska i tal och skrift.

 

Praktiskt:

Placering: Kalmar län

Heltid 100%: Interim 6 månader med start snarast möjligt.

Arvode: TBD