Interim Business Controller

Interim Business Controller – Konsulter med stor erfarenhet

Vi hjälper er att hitta rätt interim Business Controller

En interim Business Controller kan snabbt komma in och förstärka ekonomiavdelningen. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas. Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att använda oss vid behov av en Business Controller istället för att påbörja en rekryteringsprocess som kan vara lång och tidskrävande. Det är också möjligt att använda vår interimskonsult samtidigt som du parallellt söker en permanent lösning. Ser du att du vill anställa konsulten efter en tid i uppdraget erbjuder vi så kallat hyr/köp, vilket du kan läsa mer om här: Hyr/köp – Så funkar det.

Vår sökning för att hitta rätt Business Controller till dig började långt innan ert behov uppstod. Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er!

Controller – En nyckelroll för verksamhetens ekonomifunktion

En Controller ansvarar för att ledningen får den ekonomiska informationen som krävs för att bedriva verksamheten. Controllern gör analyser av det ekonomiska resultatet, skapar prognoser samt agerar rådgivare till ledningen. Som Controller kan du vara affärsinriktad verksamhetscontroller eller redovisningsinriktad Controller.

En verksamhetscontroller, Business Controller är affärsinriktad medan en redovisningscontroller, Financial Controller är inriktad inom redovisning och arbetar med bokslut.

När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och krav på kandidaten. Läs gärna även mer om rollerna som Financial Controller och Redovisningschef.

Business Controller – En kritisk resurs för verksamhet och ledning

En Business Controller är en kritisk resurs för organisationen, både för verksamheten och för ledningen. Våra konsulter brinner för siffror och analyser sim kopplas ligger till grund för framtidens mål. Rollen innefattar ekonomi och verksamhetsstyrning, men omfattar även affärsstöd och marknadsföring. Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i rollen som Business Controller och har många lyckade uppdrag genom åren.

I rollen ligger ansvar för analys av ekonomiska flöden och prognostisering. Som Business Controller skapar du förutsättningar för att ledningen ska kunna styra verksamheten. I botten ligger en relevant akademisk utbildning inom ekonomi.

Erfarna Business Controllers för trygga interimsuppdrag

Våra konsulter har en lång erfarenhet som Business Controller med dokumenterat goda resultat samt referenser. Vi har ett gediget system för att kvalitetssäkra våra konsulter. Vi genomför dagligen intervjuer med konsulter och har väldokumenterade mallar för alla steg i processen.

Vi på Scandinavian Executive har 100-tals kvalificerade Business Controllers med 10 till 25 års erfarenhet och som på kort varsel och med stor trygghet kan ta sig an rollen.

Vi har låtit intervjua en av våra konsulter André Salamon som har stor erfarenhet inom området. Du kan läsa hans visdomsord och tips till dig både som uppdragsgivare och konsult här.

Business Controllers redo för konsultuppdrag i hela Sverige, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna Business Controllers som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi har lyckade uppdrag på många orter runt om i landet. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.

Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna Business Controllers som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi har lyckade uppdrag på många orter runt om i landet.

Så här kan en process se ut, från start till mål på 1-3 dagar!

Exempel på roller vi tillsätter är (klicka på länkarna för mer information):

CFOEkonomichefRedovisningschefBusiness ControllerFinancial Controller, ControllerControllerchefKoncernredovisningsekonom, TreasuryspecialistInvestor RelationsInternrevisor och fler befattningar inom ekonomiområdet.

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Läs mer om Vår Process här.

Frågor och svar om interim Business Controller

Vad gör en interim Business Controller?

En Business Controller är en kritisk resurs för organisationen, både för verksamheten och för ledningen. Våra konsulter brinner för siffror och analyser sim kopplas ligger till grund för framtidens mål. Rollen innefattar ekonomi och verksamhetsstyrning, men omfattar även affärsstöd och marknadsföring. I rollen ligger ansvar för analys av ekonomiska flöden och prognostisering. Som Business Controller skapar du förutsättningar för att ledningen ska kunna styra verksamheten.

Vilken erfarenhet och utbildning har en interim Business Controller?

I botten ligger en relevant akademisk utbildning inom ekonomi. Därefter många spännande år med siffror och analyser.

När bör jag välja att hyra in en interim Business Controller?

Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt ökat behov – kontakta oss hör kostnadsfri rådgivning.

Hur lång tid tar det att hitta en interim Business Controller?

Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.

Vad kostar det att hyra en interim Business Controller?

Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapporterig som sker månadsvis.

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimskonsult
Är du konsult och vill gå med i nätverket? Anmäl dig här