Interim Redovisningschef

Erfarna Redovisningskonsulter för ledande- och chefsroller

Vi hjälper er att hitta interima chefer och specialister inom redovisning

Det finns flera anledningar till varför du snabbt måste få en kompetent och erfaren Redovisningschef på plats. Ofta är anledningarna till behovet mer eller mindre traumatiska och kommer plötsligt. Det kan handla om att din nuvarande Redovisningschef hastigt blivit sjuk eller att du fattat beslut om att denna nyckelperson, med kort varsel, måste lämna sin befattning. Anledningen kan naturligtvis också vara ett behov av temporär resursförstärkning eller avancerad projektledning. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas. Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att använda oss vid behov av en CFO istället för att påbörja en rekryteringsprocess som kan vara lång och tidskrävande. Det är också möjligt att använda vår interimskonsult samtidigt som du parallellt söker en permanent lösning. Ser du att du vill anställa konsulten efter en tid i uppdraget erbjuder vi så kallat hyr/köp, vilket du kan läsa mer om här: Hyr/köp – Så funkar det.

Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter med erfarenhet från alla branscher/ industrier. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er!

Redovisningschef – Viktig roll med huvudansvar redovisning, rapportering och bokslut

Redovisningschefen- eller specialisten är en viktig medlem inom ekonomi- och finansfunktionen. Våra konsulter har erfarenheter allt från redovisning för den ”lilla firman” till koncernredovisning med konsolidering av stora internationella koncerner. Rollen innefattar, förutom redovisning enligt olika rapporteringsstandards och regelverk, oftast också fullständiga bokslut. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell redovisning enligt exempelvis IFRS. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi och gedigen yrkeserfarenhet.

Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i de olika rollerna inom redovisningsområdet baserat på ett stort antal lyckade tillsättningar.

När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och krav på kandidaten. Läs gärna även om rollerna som Business Controller och Financial Controller.

Branscherfarna konsulter med vana av interimsuppdrag inom redovisning

Våra redovisningskonsulter har en gedigen erfarenhet från alla delar av näringslivet eller offentlig sektor. Många av dem har hunnit med ett stort antal interimsuppdrag och vet hur det är att kunna komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem inom några få dagar. Många av våra uppdragsgivare efterfrågar konsulter med mer kvalifikationer och erfarenhet än vad som normalt krävs för den permanenta rollen. Detta för att de ska kunna ”hit the road running” och för att passa på att ”tanka av” våra konsulters kunskap, idéer och eventuellt nya sätt att arbeta på. Vi har ett gediget system för att kvalitetssäkra våra konsulter och har väldokumenterade mallar för alla steg i processen för att säkerställa rätt matchning gentemot ditt behov. Vi på Scandinavian Executive har många kvalificerade Redovisningschefer, Koncernredovisningschefer och Specialister med 10 till 25 års erfarenhet och som på kort varsel och med stor säkerhet kan ta sig an uppdraget.

Redovisningskonsulter redo för interimsuppdrag i hela Sverige, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna redovisningsspecialister som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.

Så här kan en process se ut, från start till mål på 1-3 dagar!

Exempel på roller vi tillsätter är (klicka på länkarna för mer information):

CFOEkonomichefRedovisningschefBusiness ControllerFinancial Controller, ControllerControllerchefKoncernredovisningsekonom, TreasuryspecialistInvestor RelationsInternrevisor och fler befattningar inom ekonomiområdet.

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Läs mer om Vår Process här.

Frågor och svar om interim Redovisningsansvarig/chef

Vad gör en interim Redovisningsansvarig?

Den Redovisningsansvarige är en viktig medlem inom ekonomi- och finansfunktionen. Våra konsulter har erfarenheter allt från redovisning för den ”lilla firman” till koncernredovisning med konsolidering av stora internationella koncerner. Rollen innefattar, förutom redovisning enligt olika rapporteringsstandards och regelverk, oftast också fullständiga bokslut. Oftast ser ”ansvarslistan” ut som nedan:

  • Upprättande av koncernkonsolidering i samband med månads-, kvartals- och årsbokslut inklusive hantering av återkommande justeringar enligt rapporteringsstandards.
  • Ansvara för processen kring upprättande av underlag till kvartalsrapporter och årsredovisning för koncernen.
  • Ansvara för att inkludera och säkerställa nya företagsförvärv samt harmonisera bolagens redovisning och rapportstrukturer till koncernens befintliga struktur.
  • Utveckla processerna för redovisning och rapportering.
  • Vara behjälplig i arbetet med att upprätta koncernens kassaflödesanalys och kassaflödesprognoser.

Vilken erfarenhet och utbildning har en interim Redovisningschef?

Alla våra redovisningskonsulter har en akademisk examen och minst 10 – 15 års erfarenhet av arbete med redovisning eller koncernredovisning samt har goda kunskaper inom de olika regelverken. Många av konsulterna har erfarenhet från börsnoterade bolag och från ansvar i en internationell miljö.

Hur kan en interim Redovisningschef hjälpa min verksamhet?

När ert behov av kompetens och erfarenhet är akut kan vi tillhandahålla lösningen i form av en mycket kompetent konsult med erfarenhet från att komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem med extremt kort ledtid. Ni kan passa på att utnyttja våra konsulters unika kompetenser inom områden där ni kanske inte besitter tidigare erfarenhet från, exempelvis avyttring av verksamhet, implementering av nytt affärssystem eller varför inte en börsnotering?

När bör jag välja att hyra in en interim Redovisningschef?

Kvartalsbokslutet MÅSTE ju bara komma på plats! Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt ökat behov av en resursförstärkning eller projektledning – kontakta oss hör kostnadsfri rådgivning.

Hur lång tid tar det att hitta en interim Redovisningschef?

Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.

 Vad kostar det att hyra en interim Redovisningschef?

Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapportering som sker månadsvis.

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimskonsult
Är du konsult och vill gå med i nätverket? Anmäl dig här