Interim CFO/Ekonomichef

Interim CFO/Ekonomichef – Erfarna interimskonsulter på ledningsnivå

Vi hjälper er att hitta er interim CFO och tillfälliga chefer för er ekonomi- och finansfunktion

Det finns flera anledningar till varför du snabbt måste få en kompetent och erfaren CFO på plats. Ofta är anledningarna till behovet mer eller mindre traumatiska och kommer plötsligt. Det kan handla om att din nuvarande CFO hastigt blivit sjuk eller att du fattat beslut om att denna nyckelperson, med kort varsel, måste lämna sin befattning. Anledningen kan naturligtvis också vara ett behov av temporär resursförstärkning eller avancerad projektledning. Vi lyssnar på era krav och förväntningar på konsulten och söker matchande konsult i vår kandidatbas. Vår process är tydligt dokumenterad och säkerställer att konsulten möter era krav. Vi tar fram de bäst lämpade och presenterar ca tre kandidater redan efter 1-3 dagar. Detta är en av fördelarna med att använda oss vid behov av en CFO istället för att påbörja en rekryteringsprocess som kan vara lång och tidskrävande. Det är också möjligt att använda vår interimskonsult samtidigt som du parallellt söker en permanent lösning. Ser du att du vill anställa konsulten efter en tid i uppdraget erbjuder vi så kallat hyr/köp, vilket du kan läsa mer om här: Hyr/köp – Så funkar det.

Vi arbetar aktivt för att attrahera de främsta konsulterna och bygger hela tiden vår kandidatbas med kvalificerade och kompetenta konsulter med erfarenhet från alla branscher/ industrier. Vi är väl förberedda när behovet uppstår hos er!

CFO, Ekonomidirektör, Ekonomichef eller Finanschef – Nyckelroll med huvudansvar för strategi, affärsutveckling och ekonomisk styrning

CFO:n är en viktig medlem i verksamhetens ledning, oavsett storlek på företag. Våra konsulter har erfarenheter från att vara direkt business partner med CEO/ VD.  Rollen innefattar oftast, förutom ekonomi och verksamhetsstyrning, även strategisk affärsutveckling, analys av förvärv eller avyttring, deltagande i eventuell börsnotering och ansvar för verksamhetsfinansiering. Ledarskapserfarenheten täcker alla vanligast förekommande underliggande funktioner såsom exempelvis Redovisning, Controlling, Skatt, IT, Risk, Investor Relations och HR. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell verksamhetsstyrning och har ofta haft det direkta ansvaret för det noterade bolagets Investor Relations. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, väldigt ofta med en MBA som påbyggnad.

Vi har mångårig erfarenhet av att förstå utmaningarna i rollen som CFO och har många lyckade uppdrag genom åren.

När vi söker efter rätt resurs för ett uppdrag tittar vi alltid på de specifika behov verksamheten har och krav på kandidaten. Läs gärna även om övriga ekonomiroller här

Branscherfarna konsulter med vana av interimsuppdrag som CFO/Ekonomichef

Våra konsulter har en gedigen erfarenhet från alla delar av näringslivet eller offentlig sektor. Många av dem har hunnit med ett stort antal interimsuppdrag och vet hur det är att kunna komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem inom några få dagar. Många av våra uppdragsgivare efterfrågar konsulter med mer kvalifikationer och erfarenhet än vad som normalt krävs för den permanenta rollen. Detta för att de ska kunna ”hit the road running” och för att passa på att ”tanka av” våra konsulters kunskap, idéer och eventuellt nya sätt att arbeta på. Vi har ett gediget system för att kvalitetssäkra våra konsulter och har väldokumenterade mallar för alla steg i processen för att säkerställa rätt matchning gentemot ditt behov. Vi på Scandinavian Executive har 100-tals kvalificerade konsulter för chefsroller inom ekonomi- och finansfunktionen med 10 till 25 års erfarenhet och som på kort varsel och med stor säkerhet kan ta sig an uppdraget.

CFO eller Ekonomichef redo för interimsuppdrag i hela Sverige, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi har ett rikstäckande nätverk av erfarna  som kan ta sig an uppdraget lokalt på din ort. Vi tillsätter interimskonsulter över hela Sverige. Storstadsregionerna är våra vanligaste tillsättningsorter men nästan hälften av våra interimskonsulter är stationerade i mindre städer och orter.

Så här kan en process se ut, från start till mål på 1-3 dagar!

Exempel på roller vi tillsätter är (klicka på länkarna för mer information):

CFOEkonomichefRedovisningschefBusiness ControllerFinancial Controller, ControllerControllerchefKoncernredovisningsekonomTreasuryspecialistInvestor RelationsInternrevisor och fler befattningar inom ekonomiområdet.

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Läs mer om Vår Process här.

Frågor och svar om interim CFO/Ekonomichef

Vad gör en interim CFO/Ekonomichef?

En CFO eller Ekonomichef är en viktig medlem i verksamhetens ledning, oavsett storlek på företag. Rollen innefattar oftast, förutom ekonomi och verksamhetsstyrning, även strategisk affärsutveckling, analys av förvärv eller avyttring, deltagande i eventuell börsnotering och ansvar för verksamhetsfinansiering.

Vilken erfarenhet och utbildning har en interim CFO/Ekonomichef?

Våra CFO konsulter har erfarenhet från att vara direkt business partner med CEO/ VD. Ledarskapserfarenheten täcker samtliga vanligast förekommande underliggande funktioner såsom exempelvis Redovisning, Controlling, Skatt, IT, Risk och HR. Många av våra konsulter har erfarenhet från internationell verksamhetsstyrning. Samtliga har relevant akademisk utbildning inom ekonomi, ofta en masterexamen.

Hur kan en interim CFO /Ekonomichef hjälpa min verksamhet?

När ert behov av kompetens och erfarenhet är akut kan vi tillhandahålla lösningen i form av en mycket kompetent konsult med erfarenhet från att komma in i en helt ny verksamhet för att hantera utmanande situationer och lösa problem med extremt kort ledtid. Ni kan passa på att utnyttja våra konsulters unika kompetenser inom områden där ni kanske inte besitter tidigare erfarenhet från, exempelvis avyttring av verksamhet, implementering av nytt stor affärssystem eller varför inte en börsnotering?

När bör jag välja att hyra in en interimschef till vår ekonomifunktion?

Har ni till exempel hastigt fått en vakans eller tillfälligt ökat behov av en resursförstärkning eller projektledning – kontakta oss hör kostnadsfri rådgivning.

Hur lång tid tar det att hitta en kvalificerad CFO/Ekonomicjef?

Vi tummar aldrig på kvalitén och vår process möjliggör att vi presenterar kandidater inom 1-3 dagar.

Vad kostar det att hyra en interimschef?

Varje enskilt behov kräver rätt kompetens. Vi utgår alltid från uppdragsgivarens behov och kravprofil. Är det heltid eller deltid? Vilen nivå på senioritet krävs? I samband när vi presenterar kandidaterna utifrån önskade förutsättningar presenterar vi också de individuella arvodena. Förslag på konsulter presenteras utan kostnad för uppdragsgivaren. Konsulten debiterar arvode för faktisk nerlagd tid enligt tidrapportering som sker månadsvis.

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimskonsult
Är du konsult och vill gå med i nätverket? Anmäl dig här