Interimschef Ekonomi

Interim CFO – Ekonomichef – Redovisningschef – Finanschef

Interimschef, interimskonsult inom ekonomi – vi har lösningarna

Ekonomi är en av de viktigaste delarna inom ett företags verksamhet. När ekonomin krisar så påverkar det allihop, från den vanliga personalen hela vägen upp till VD och ägare. Detta ställer höga krav på de personer som arbetar med företagets ekonomi, speciellt ekonomichefen. Om en ledningsfunktion slutar med kort varsel eller om ekonomichefen av någon anledning inte längre kan utföra sitt arbete behöver företaget snabbt ta in en ersättare. Detta är något som vi på Scandinavian Executive kan hjälpa till med.

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimchef

En interimschef inom ekonomi kan snabbt täcka upp ett tomrum som har dykt upp i ekonomiavdelningen. Detta är en av fördelarna med att använda sig av en interimschef istället för att påbörja den långa rekryteringsprocessen. Faktum är att det även är möjligt att använda en interimschef samtidigt som du försöker hitta en permanent lösning. I många fall sköter våra ledare sitt uppdrag på ett så pass framgångsrikt sätt att interimsuppdraget övergår till att bli en fast anställning.

Det är inte bara när en chef försvinner som en interimschef kan hämtas in. Du kan med fördel använda en interimschef inom ekonomi för att utföra olika uppdrag eller ta sig an en specifik utmaning. Det kan till exempel handla om att effektivisera verksamheten, utföra omstrukturering eller implementera nya processer.

Så här kan en process se ut, från start till mål på 1-3 dagar!

Exempel på roller vi tillsätter är till exempel: CFOEkonomichefRedovisningschefBusiness ControllerFinancial Controller, Controller, Controllerchef, Koncernredovisningsekonom, Treasuryspecialist, Investor Relations, Internrevisor och fler befattningar inom ekonomiområdet.

Vi har även specialister inom SAP, MS NAV och andra affärssystem.

I vår process genomför vi alltid en bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda slutkandidater.

Läs mer om Vår Process här.

Vi hjälper dig hitta rätt interimschef inom ekonomi

Som du märker kan en interimskonsult hjälpa till vid flera olika situationer. Detta ställer inte bara höga krav på själva ekonomikonsulten utan även på oss. Det är trots allt vårt jobb att matcha rätt person till rätt uppdrag, något vi har blivit väldigt duktiga på. Idag har vi inte bara hjälpt mängder av företag med alla möjliga utmaningar och problem, vi har även byggt upp ett stort nätverk med över 3000 erfarna och kompetenta konsulter och specialister inom flera arbetsroller och branscher.

Vi jobbar alltid nära med våra kunder och interimskonsulter. Allt börjar med att du tar kontakt med oss, förklarar vilka behov du har och vilka utmaningar ditt företag har ställs inför. Tillsammans kan vi ta fram ett tydligt uppdrag och en kravprofil. Därefter är det upp till oss att hitta passande kandidater. Det är personer som inte bara besitter den erfarenhet och kompetens som eftersöks utan som vi bedömer har det där extra som krävs för att säkerställa att uppdraget slutförs på ett tillfredsställande sätt. Dessutom går det snabbt, oftast kan det finnas en person på plats redan efter några dagar. Om du behöver en interimskonsult inom ekonomi så vet du precis vem du ska kontakta.

Chefsroller inom ekonomi

Exempel på roller vi har stor vana av att tillsätta:

CFO/Ekonomichef

Redovisningschef

Finanschef

Controllerchef

Lönechef

Administrativ chef

m.fl.