Vi söker nu fler konsulter till vårt nätverk som är intresserade av interimsuppdrag inom offentlig sektor och som har erfarenhet från till exempel myndighet, kommun, statliga- eller kommunala bolag. Vi söker konsulter för uppdrag som Avdelningschef, Sektionschef och Enhetschef för placering i Sundsvall.

Se nedanstående allmänna krav och rollbeskrivningar och registrera ditt CV för kommande förfrågningar.

Krav på erfarenhet som Avdelningschef:

 • 5-8 års erfarenhet av att arbeta som chef med övergripande verksamhetsansvar
 • Erfarenhet inom relevant område
 • Erfarenhet från storleksmässigt jämförbara organisationer och förståelse för myndighetsuppdraget
 • Förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling

Krav på erfarenhet som Enhetschef/sektionschef:

 • 3-5 års erfarenhet av att arbeta som chef
 • Erfarenhet inom relevant område
 • Erfarenhet från storleksmässigt jämförbara organisationer och förståelse för myndighetsuppdraget
 • Förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling

I avdelningschefens roll ingår att:

 • Ha ett strategiskt ansvar för avdelningens område
 • Ingå i strategisk ledningsgrupp tillsammans med andra avdelningschefer
 • Ha ett övergripande ansvar för avdelningens verksamhetsplanering, budget och resultat
 • Ha ett övergripande ansvar för att avdelningen styrs mot måluppfyllelse med största möjliga effektivitet
 • Ha ett övergripande ansvar för avdelningens omvärldsbevakning
 • Ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för underställd personal (chef över enhetschefer)

I enhetschefens och sektionschefens roll ingår att:

 • Ha ett strategiskt ansvar för enhetens/sektionens område
 • Ha ett ansvar för enhetens/sektionens produktion, kompetens och kvalitet. I ansvaret ligger att se till att enheten/sektionen når sina mål på ett effektivt sätt och med rätt kvalitet
 • Ansvara för enhetens/sektionens verksamhetsplanering, budget, resultat och omvärldsbevakning
 • Representera avdelningen i frågor som rör enhetens/sektionens arbetsområden såväl internt som externt
 • Ingå i avdelningens eller enhetens ledningsgrupp och ha en helhetssyn på avdelningens/enhetens frågor
 • Ha personalansvar och arbetsmiljöansvar för underställd personal (i vissa fall kan enhetschef vara chef över sektionschef)

I vår process genomför vi bakgrundskontroll och vidimering av lämnade uppgifter av utvalda kandidater.

När du registrerar ditt CV hos oss blir du sökbar för aktuella interimsuppdrag och vi kontaktar dig när vi har ett matchande uppdrag.

Registrera ditt CV och bli en del av vår nätverk: Klicka här!