INTERIM FÖRST – ANSTÄLL SEDAN

Många företag väljer att inleda samarbetet med ett interimsuppdrag och tar efter några månader beslutet att övergå till en fast anställning. Bägge parter har då lärt känna varandra och risken för en felrekrytering minimeras. Ett rekryteringsarvode baserat på ”månadslön” utgår då retroaktivt och nivån baseras på hur lång hyresperioden varit. Ju längre ni har hyrt konsulten som interim, desto lägre blir ert rekryteringsarvode vid anställning.

Kontakta oss

010-330 52 50
Kontakta oss för hjälp med interimchef