Vi har en välutvecklad process för hantering av våra konsulter och intervjuar dagligen konsulter enligt fastställda mallar. För varje enskilt uppdrag gör vi ytterligare intervjuer med utvärderingsunderlag kopplat till kravprofilen. För slutkandidaten genomförs även en bakgrundskontroll.