Har ni kompetens inom offentlig sektor?

Har ni kompetens inom offentlig sektor?

2020-02-26T11:45:40+02:00

Vi har konsulter som uppfyller krav och med erfarenheter både från privat och offentlig sektor. Vi har också flera ramavtal inom offentlig sektor och deltar i offentliga upphandlingar.