Vi har konsulter som uppfyller krav och med erfarenheter både från privat och offentlig sektor. Vi har också flera ramavtal inom offentlig sektor och deltar i offentliga upphandlingar.