Företaget växer kraftigt och behovet av en stark och strukturerad HR-process ökar. Vi söker nu den som kan leda och utveckla detta arbete, operativt och strategiskt, med inledningsvis ett interimsuppdrag som sedan övergår till en anställning.

Idag hanteras HR-frågorna av flera olika medarbetare och tanken är att skapa en mer strukturerad HR-process för att klara de utmaningar som ligger i närtid. Inledningsvis handlar det mycket om utveckling och rekrytering av personal inom försäljning och senare struktur och långsiktigt hållbar HR-funktion.

Organisationen är mycket värderingsstyrd men samtidigt resultatorienterad, alla drivs av ett starkt ”purpose” inom miljöfrågor och företaget har ett starkt koncept som har väckt stort intresse både hos kunder och andra intressenter. Kombinationen ”miljö” och ”affärsmässighet” är stark och konceptet bidrar till stora värden.

Vem är du:

 • Erfaren inom HR, både ledande och operativa roller
 • Handlingskraftig och ”hands-on” som får saker att hända
 • Villig att arbeta med många olika uppgifter – både själv och tillsammans med andra
 • Du brinner för miljöfrågor och vill bidra till något med ett ”higher purpose”
 • Du är en lagspelare som förstår att tillsammans presterar vi mer

HR funktionens ansvarsuppgifter:

 1. Löpande rekryteringsarbete
 2. Arbeta fram en rekryteringsprocess och implementera denna
  1. Ersätta rekryteringsbolag
 3. Onboarding/ offboarding
 4. Företagshälsovård
  1. Vaccinationer
  2. Hälsokontroller
  3. Löpande personalärenden
 5. Rehabiliteringsprocessen
 6. Arbetsmiljöfrågor ex
  1. Säkerhet
  2. Skyddsombud
 7. HR policys – skapa och implementera policys inom tex:
  1. Ex tjänstebil / personalbil / servicebilar / Poolbilar
  2. Telefoni
  3. Friskvård
  4. Pensionsfrågor
  5. Rikskort
  6. Ledigheter / frånvaro
  7. Tidsrapportering
  8. Hotell/ resor
 8. Hantering pensioner
 9. Hantering övriga försäkringar
 10. Hantering löner löpande
  1. Försäkringskassan
  2. Nystartsstöd
  3. Arbetsgivarintyg
  4. Arbetsbetyg
 11. Lönerevision
 12. Anställningsavtal
 13. HR stöd till cirkelrådschefer
 14. GDPR dataskyddsförordningen
 15. Utbildningsfrågor/ kompetensutveckling
 16. Arbetsredskap till anställda
  1. Telefoner
  2. Datorer
  3. Kläder
  4. ID kort / nycklar
  5. Lokaler
  6. Företagskort
 17. Kontakt vid fackliga frågor
 18. Kollektivavtal?
 19. Rollbeskrivningar
 20. Arbetsrättsliga frågor