Uppdragsgivaren har en uppfinning som förbättrar både tid och kvalitet vid hantering av blodplasma.

Styrelsen består av flera mycket erfarna personer med bakgrund från stora läkemedelsbolag, industriföretag och har medverkat i flera stora bolagsförvärv och entreprenörsbolag som utvecklats kraftigt.

Historik:

Produkten finns idag och är baserad på en uppfinning för cirka 10 år sedan, den är använd och testad i praktiken hos flera sjukhus både i Sverige och Tyskland. Den blev dock väldigt komplicerad med många delar och kostar mycket att tillverka. Marginalen med nuvarande lösning är låg och installation och drift var mycket komplicerat för kunderna.

Kunderna var dock mycket nöjda och såg stor nytta med snabbhet i lösningen, hög kvalitet och bra uppföljning. Uppsala, Akademiska, Jönköping samt sjukhus i Kiel och Berlin är exempel på initiala kunder. Dessa relationer och försäljningen skapades av en intern säljare. Framåt är affärsmodellen att distributörer och återförsäljare skall anlitas för att skapa större volym.

En ny version av produkten finns på prototypstadiet och utvecklare på konsultbasis är anlitade och den nya versionen ser ut att bli en stor förbättring. En omstart av projektet behöver göras, lista bolaget (NGM) för att finansiera en tillväxtplan som finns. Resurser är helt konsultbaserat idag, inga anställda finns i bolaget.

Uppdrag

Initialt få med investerare/notera företaget samt fortsätta produktutvecklingen, relansera den nya versionen av produkten och via återförsäljare/distributörer bygga en hållbar och lönsam affär.

Bakgrund och erfarenhet hos rätt kandidat:

  • -Medical device/Medtech – förstå miljön och alla intressenter, lagkrav och förordningar etc.
  • -Senior person – erfarenhet från start-up, en entreprenör och kvalificerad affärsman/affärskvinna
  • -Vana att upphandla konsulter – anlita underentreprenörer
  • -Karismatisk person – kan sälja in företaget på investerarträffar, till partners etc.
  • -Erfarenhet av att bygga försäljning via återförsäljare eller distributörer
  • -Erfarenhet från europeisk marknad i första hand.

Allmänt driven och självgående person som kan bygga en verksamhet från grunden.

Praktiskt

Placering: Stockholm – resor förekommer

Tid: Asap – interimsuppdrag inledningsvis som sedan efter 3-6 månader kan övergå till en annan anställningsform. Optioner/delägarskap är tänkbara komponenter.

Ersättning: TBD