Som Enhetschef för kultur och fritid kommer du ansvara för enhetens strategiska arbete med budget-, personal- och verksamhetsfrågor.