Scandinavian Executive » Senior Arbetsledare

Senior Arbetsledare

Vi söker en senior arbetsledare inom produktion/tillverkning för ett ca 3-6månader långt interimsuppdrag med start snarast möjligt. Anställning kan eventuellt bli aktuellt därefter. Bolaget är beläget i Uppsala län och tillverkar utrustning till fordonsindustrin. Produktionen består av ca 30-35 personer håller stängt under veckorna 28-30 och därmed uppehåll i uppdraget.

Placering: Uppsala län

Viktiga områden som uppdragsgivaren vill lyfta och fokusera på handlar om:

  • Processer och rutiner på plats
  • Kvalitetsfokus i alla led
  • Ordning och reda
  • Coaching och stötta styrningsledare

Om rollen:

Leda verksamhetsområdet i enlighet med budget, prognoser och lönsamhetsmål.

 

Leda avdelningens kvalitetsarbete och bedriva ett arbetsmiljöarbete.

 

Ansvar för leveranstider, produktkvalitet, lönsamhet och kapacitet.

 

Personalansvar för ansvarsområdet.

 

Företräda företaget i förhållandet till kunder, leverantörer och underställd personal.

 

Planera m.h.a MPS systemet de dagliga och veckovisa aktiviteterna inom verksamhetsområdet så att utlovade leveranstider kan hållas.

 

Dagligen utifrån nettobehov skapa tillverkningsorder för komponenter.

 

Avvikelsehantering.

 

Initiera resursförstärkningar eller reduceringar beroende på beläggningsläge eller prognoser.

 

Utforma instruktioner och regler för verksamhetsområdet och dess gränssnitt som säkerställer rätt kvalitet på företagets produkter.

 

Utveckla och/eller initiera effektivare arbetsmetoder och hjälpmedel för verksamhetsområdet.

 

Samarbeta med produktionstekniker och tillse att produktionstekniska insatser som berör ansvarsområdet efterlevs.

 

Klicka här för ansökan

 

Välkommen!

Vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt

Kontaktperson

Group 398
Fredrik Nilsson

Partner och delägare

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Bli en interimkonsult i vårt nätverk

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning.

Att arbeta som interimkonsult är ett givande val med varierande arbetssituationer. Vi håller ständigt ögonen öppna för konsulter som vill bli en del av vårt nätverk. Det går utmärkt att ansöka till oss så återkommer vi så fort vi kan. Ansök till nätverket