Placering: Stockholm – resor förekommer

 

Tid: Asap – interimsuppdrag inledningsvis som sedan efter 3-6 månader kan övergå till en annan anställningsform. Optioner/delägarskap är tänkbara komponenter.

 

Ersättning: TBD