Scandinavian Executive » Säljande VD BI och AI

Säljande VD BI och AI

Bakgrund:

Konceptet bygger på att förenkla användandet och kraften i effektiva och operativa KPI för att styra en organisation. Från att vara en komplicerad och tekniskt avancerad process där IT eller andra specialister behövde hantera stora mängder data och göra analysen är det nu möjligt att med ett enkelt och tydligt gränssnitt, direkt i dator/mobil, se väsentliga och operativa nyckeltal för organisationen. Det kan handla om försäljning, lönsamhet, marknadsförändringar eller annan väsentlig ”big data” som behöver göras hanterbar, lätt att kommunicera och operativ.

 

Bolaget har anställda utvecklingsresurser på plats samt ett antal aktiva partners, tjänsten är under konstruktion och lansering på marknaden är närstående i nästa steg. Ett antal testkunder från olika branscher har haft produkten tillgänglig och olika betalningsmodeller har använts.

 

Målet är att snabbt etablera bolaget med 2-3 köpande kunder och paketera erbjudandet på ett affärsmässigt sätt för framtiden.

 • Som Gruppchef Produktion leder du en avdelning om c:a 15-20 st. medarbetare där produktionen går i 3-skift. Du ansvarar för en maskinpark med hög teknisk nivå. Runt dig har du stöd från en teknik- och underhållsorganisation där du prioriterar och agerar efter avdelningens mål.
 • Du förstår att i en teknologisk miljö är det människan som avgör resultaten och är därför fokuserad på ledarskap och att utveckla dina medarbetare inom ramen för produktionssystemet.
 • Det finns en tydlig struktur för arbetet och för gemensamma processer, men det är ditt aktiva och närvarande ledarskap som kommer att avgöra vilka resultat som uppnås.
 • Rollen innebär ett självständigt, utmanande och utvecklande arbete. Du ingår i ett verkstadsområde tillsammans med ett antal chefskollegor och du rapporterar till verkstadschefen.

Vem är du som kan ta det här steget?

 • Egen erfarenhet av ”start-up” och förmåga att lösa utmaningar som dyker upp.
 • Självständig, drivande som person med hög kapacitet.
 • Entreprenörsanda, kombinera risktagande och leverans med affärsmässighet.
 • Säljerfarenhet och förmåga att sälja idéer och koncept till krävande kunder.
 • Kunskap att utforma prismodell för en ej etablerad produkt.
 • Förmåga att kunna pitcha idéer till olika intressenter.
 • Erfarenhet att kapitalanskaffning och kontakter med PE-bolag
 • Erfarenhet från Qlikview och liknande system – förståelse för vad konceptet kan tillföra och förenkla.
 • Gärna bakgrund från ledande kommersiella befattningar och förståelse för vad konceptet innebär för olika typer av bolag, alternativt en bakgrund från konsultföretag med liknande inriktning

Praktiskt:

Tillsättning: asap

 

Omfattning: 50-100% möjligt – tbd

 

Interimsuppdrag cirka 3-6 månader, därefter möjlig anställning med incitamentsprogram.

 

Ersättning: TBD

 

Placering: Stockholm – resor förekommer

Vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt

Kontaktperson

Group 398
Fredrik Nilsson

Partner och delägare

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Bli en interimkonsult i vårt nätverk

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning.

Att arbeta som interimkonsult är ett givande val med varierande arbetssituationer. Vi håller ständigt ögonen öppna för konsulter som vill bli en del av vårt nätverk. Det går utmärkt att ansöka till oss så återkommer vi så fort vi kan. Ansök till nätverket