Placering: Stockholm

 

Tillsättning ASAP

 

Ca: 6 månader med möjlig förlängning, anställning är möjlig.

 

Ersättning: TBD