Scandinavian Executive » Kvalificerad Ekonomikonsult Koncernredovisning – Göteborg

Kvalificerad Ekonomikonsult Koncernredovisning – Göteborg

Vi söker en koncernredovisningsekonom med gedigen erfarenhet. Personen kommer att rapportera till koncernredovisningschefen och vara placerad i Göteborg. Vissa resor till Borås kan förekomma.

 

RISE Research Institutes of Sweden AB RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se .

 

RISE är en statligt ägd koncern med en omsättning på drygt 3 miljarder kronor. Koncernen rapporterar enligt IFRS och publicerar delårsrapporter och extern årsredovisning.

 

Arbetsuppgifterna består av konsolidering av koncernens månadsrapporter, avstämning interna mellanhavanden, arbete med delårsrapporter och årsredovisning. I dag sker konsolidering i Excel men ett koncernkonsolideringssystem (Unit4 Prevero consolidation, tidigare Ocra) ska implementeras under 2019 och det kommer att vara en stor del av uppdraget att vara med och driva detta tillsammans med koncernredovisningschefen.

 

Placering är på huvudkontoret på Lindholmspiren 7A. Ett kontor med aktivitetsbaserade arbetsplatser.

 

Arbetet med koncernredovisning kommer att göras tillsammans med koncernredovisningschefen. Utöver det kommer man att ha mycket kontakt med redovisningsekonomer i bolagen. Koncernredovisningschefen är också placerad på samma kontor men är cirka 2 dagar i veckan i Borås.

 

Följande utvärderingskriterier används vid bedömningen:

  • Kompetens inom koncernredovisning
  • Erfarenhet av arbete med koncernredovisning
  • i minst 5 år
  • Intervju med konsult
  • Referenser – egna eller externa
  • Pris

OM du själv inte är tillgänglig men känner någon som du tror skulle matcha uppdraget får du gärna lämna tips!

 

Vi ser fram emot din respons!

Vi ser fram emot din ansökan snarast möjligt

Kontaktperson

Group 398
Fredrik Nilsson

Partner och delägare

Scandinavian Executive Woman Mobile png

Bli en interimkonsult i vårt nätverk

Anta olika interimroller i syfte av variation eller att hitta rätt anställning.

Att arbeta som interimkonsult är ett givande val med varierande arbetssituationer. Vi håller ständigt ögonen öppna för konsulter som vill bli en del av vårt nätverk. Det går utmärkt att ansöka till oss så återkommer vi så fort vi kan. Ansök till nätverket